Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
m (Antrā Palazīnsna (II))
Rindā 27: Rindā 27:
As dirēi ēn šin pērgiman sen etwirrans akkins āustabas paggan. Ni mīrstaiti, kāi as bēi tūsimts mīlis ezze enbūwintasmu areālin. <br> <br>  
As dirēi ēn šin pērgiman sen etwirrans akkins āustabas paggan. Ni mīrstaiti, kāi as bēi tūsimts mīlis ezze enbūwintasmu areālin. <br> <br>  
-
Adder šis līkuts zmūnentiks ni perwaidinna mi blandānti, neggi aulaūjanti pawārgsenes paggan, neggi aulaūjanti gedīsnas adder alkīniskwas paggan, neggi pabajjintan. Gāncai ni ast perwaidinnuns kāigi malnīks, kas blandāi en pāustris sirdu, tūsimts mīlis ezze enbūwintasmu teritōriju. Kaddan as pastāi aubilīnti, asma bilīwuns:<br><br>
+
Adder šis līkuts zmūnentiks ni perwaidinna mi blandānti, neggi aulaūjanti pawārgsenes paggan, neggi aulaūjanti guddas adder alkīniskwas paggan, neggi pabajjintan. Gāncai ni ast perwaidinnuns kāigi malnīks, kas blandāi en pāustris sirdu, tūsimts mīlis ezze enbūwintasmu teritōriju. Kaddan as pastāi aubilīnti, asma bilīwuns:<br><br>
- Adder, ka tū stwi segēi? <br>
- Adder, ka tū stwi segēi? <br>
Be tāns āntrinuns, kāigi di būlai spārtai swarewīngi pawīstis:<br>
Be tāns āntrinuns, kāigi di būlai spārtai swarewīngi pawīstis:<br>

Wersiōni kāigi iz 12:21, 7 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis