Līkuts Kunegiks

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (Penktā Palazīnsna (V))
Rindā 133: Rindā 133:
spārtai grāudu?<br>
spārtai grāudu?<br>
Adder Līkuts Kunegiks ni etrāi.
Adder Līkuts Kunegiks ni etrāi.
 +
==Septmā Palazīnsna==
 +
En pēnktai dēinan, etkūmps dīnka kamistiķu, as erzināwuns nawwan kliptan stesse Līkutan Kunegikan. Tāns prasīwuns plakkawingi, šlāit niaīnan ēnwadan, kāigi pa ilgai mirīsnas kērdan:<br>
 +
- Ik kamistikin īst kīrnans, tīt staddan dīgi īst kwēitins?<br>
 +
- Kamistikin īst wissan, ka tennan aupalla. <br>
 +
- Īr kwēitins, kawīdai turri kāubrins? <br>
 +
- Jā, īr kwēitins, kawīdai turri kāubrins.<br>
 +
- Tīt pēr ka šluzi kāubris? <br><br>
 +
As ni waīduns. As bēi per ensegītan sen bandāsnan, kāi etwērbtun wērbin, ka embadda si en motōru. As bēi spārtai nipakīwingiskan, beggi as izpretta, kāigi seriōzan bēi winalaīwas gadīnsenis be undan pagaūwa wangīntun si. As bijāwuns ukawārgan. <br>
 +
- Pēr ka šlūzi kāubris?<br>
 +
Līkuts Kunegiks nikwēigi ni pawērpi ainawārst preistatīntan prasīsenin. As bēi spārtai nērwitan wērbjas paggan be as etrāi ka nika:<br>
 +
- Kāubris šlūzi pēr nika, sta'st tēr kwēites skistā wargaprātisku!<br>
 +
Līkuts Kunegiks nadwīsi, ainuntkawīdai enēizwintan:<br>
 +
- As ni druwēi! Kweitēi ast kuslin, ast lāngiseilingi. Tenēi sargāi si, kāigi mūka. Tenēi mīri, kāi sen kāubrins tenēi ast bajjawiskan.<br>
 +
Ni asma etrāwuns. As staddan mirēi: "Ik šin wērblin ni wīrst dāwus etwērbtun si, as wīrst izspilluns tennan sen kūjan". Līkuts Kunegiks autēnsi majjan mīrisnan:<br>
 +
- Be tū gērdaui, kāi kweitēi...<br>
 +
- Adder ni! As ni gērdaui nika. As etrāwuns ka nika. Asma ensegītan sen seriōzans pawīstins.<br>
 +
Tāns dirīwuns ēn min austabbintan.  <br>
 +
- Sen seriōzans pawīstins?<br>
 +
Tāns widāwuns min sen kūjan en rānkai be kīrsnans pīrstans smārsas paggan, izlīnkstantin kīrsa pawīstin, ka tenesmu perwaidinnus si spārtai klūmbewingi.

Wersiōni kāigi iz 19:21, 10 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis