Līns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Līns_Kotka.jpg|thumb|right|300px|Līns en Kotkas mauretaŗu]]
[[Image:Līns_Kotka.jpg|thumb|right|300px|Līns en Kotkas mauretaŗu]]
-
'''Līns''' (''Tinca tinca'') saldas undas zuks iz sēimin stēisan [[zarātiskai|zarātiskan]], gaddingis ''Tinca'' ainagimmusis pertreppeniks. Perbuwinna pastippan Eurōpan šlāit zēimiskan Skandināwijan, zēimiskan Skūtijan, Krīman, Grēkantautan, Dalmacijan. En Azijai en Sibērijai. Ebtiktan dīgi en Baltijas sūruwingimans preikrāntiskans undans.
+
'''Līns''' (''Tinca tinca'') saldas undas zuks iz sēimin stēisan [[zarātiskai|zarātiskan]], gaddingis ''Tinca'' ainagimmusis pertreppeniks. Enbuwinna pastippan Eurōpan šlāit zēimiskan Skandināwijan, zēimiskan Skūtijan, Krīman, Grēkantautan, Dalmacijan. En Azijai en Sibērijai. Ebtiktan dīgi en Baltijas sūruwingimans preikrāntiskans undans.
Buwinna en wisēimans stalāntins be tekāntins undans, ukarēide en tappjamans, sekummans paāugtamans stalāntins undans. Spārtai dārgs prīki zemman deginnes ēnturan. Ast tapinmilīntin, aktīwaisin en naktin. En zēiman migga enkaptan en dubnu.
Buwinna en wisēimans stalāntins be tekāntins undans, ukarēide en tappjamans, sekummans paāugtamans stalāntins undans. Spārtai dārgs prīki zemman deginnes ēnturan. Ast tapinmilīntin, aktīwaisin en naktin. En zēiman migga enkaptan en dubnu.

Wersiōni kāigi iz 16:45, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis