Līns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Līns_Kotka.jpg|thumb|right|300px|Līns en Kotkas mauretaŗu]]
[[Image:Līns_Kotka.jpg|thumb|right|300px|Līns en Kotkas mauretaŗu]]
-
'''Līns''' (''Tinca tinca'') saldas undas zuks iz sēimin stēisan [[zarātiskai|zarātiskan]], gaddingis ''Tinca'' ainagimmusis pertreppeniks. Enbuwinna pastippan Eurōpan šlāit zēimiskan Skandināwijan, zēimiskan Skūtijan, Krīman, Grēkantautan, Dalmacijan. En Azijai en Sibērijai. Ebtiktan dīgi en Baltijas sūruwingimans preikrāntiskans undans.
+
'''Līns''' (''Tinca tinca'') saldas undas zuks iz sēimin stēisan [[zarātiskai|zarātiskan]], gaddingis ''Tinca'' ainagimmuns pertreppeniks. Enbuwinna pastippan Eurōpan šlāit zēimiskan Skandināwijan, zēimiskan Skūtijan, Krīman, Grēkantautan, Dalmacijan. En Azijai en Sibērijai. Ebtiktan dīgi en Baltijas sūruwingimans preikrāntiskans undans.
Buwinna en wisēimans stalāntins be tekāntins undans, ukarēide en tappjamans, sekummans paāugtamans stalāntins undans. Spārtai dārgs prīki zemman deginnes ēnturan. Ast tapinmilīntin, aktīwaisin en naktin. En zēiman migga enkaptan en dubnu.
Buwinna en wisēimans stalāntins be tekāntins undans, ukarēide en tappjamans, sekummans paāugtamans stalāntins undans. Spārtai dārgs prīki zemman deginnes ēnturan. Ast tapinmilīntin, aktīwaisin en naktin. En zēiman migga enkaptan en dubnu.

Bigantī wersiōni kāigi iz 09:08, 3 sillins 2012

Persōniskas pagaptis