Makrēli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 13: Rindā 13:
===Gīwatas wīds===
===Gīwatas wīds===
-
Makrēlis ast wāndrawitei zukkai. En assanin be zēiman tenēi maitāi si prei dubnan idāntei en galwasmu delīkan bewērbuliskans zwīrins. Ezze wassarai tenēi teikāi kāimenins be pagaūne wāndrautwei prei tenēisan tūlninsnas areālins. En tūlninsnas kīsman makrēlis īst planktōnan, panzdau teikāi mazzans kāimenins be meḑāi mazzans zukkans.
+
Makrēlis ast wāndrawitei zukkai. En assanin be zēiman tenēi maitāi si prei dubnan idāntei en galwas delīku bewērbuliskans zwīrins. Ezze wassarai tenēi teikāi kāimenins be pagaūne wāndrautwei prei tenēisan tūlninsnas areālins. En tūlninsnas kīsman makrēlis īst planktōnan, panzdau teikāi mazzans kāimenins be meḑāi mazzans zukkans.
===Rikāitas zentlisnā===
===Rikāitas zentlisnā===

Bigantī wersiōni kāigi iz 07:15, 5 daggis 2013

Persōniskas pagaptis