Mazūrium

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (chēmiskan -> kēmiskan)
Rindā 1: Rindā 1:
-
=Mazūrium=
+
{{kēmiskan_elamēntan
 +
|                  bildin = [[File:deginnes_delikīks.png|100px]] Sadīnsna en periōdiskai tappalin
 +
|            atōmas gīrbis=43
 +
|              atōmas massi=98
 +
|elaktrōnas kōnfiguraciōni =Kr 4d<sup>5</sup> 5s<sup>2</sup>
 +
|                izotōpai =stabīlai: <sup>97</sup>Ma, <sup>98</sup>Ma, <sup>99</sup>Ma
 +
|                  kāmstis = 11500
 +
|    tīrpsnas temperatūri = 2430 K 2156,85 °C
 +
|    bīrgsnas temperatūri = 4538 K 4264,85 °C
 +
|              CAS nummeri= 7440-26-8
 +
}}
'''Mazūrium''' ('''Ma (Tc)''', latt. ''technetium'') - kēmiskan elamēntan iz gruppin stēisan praēiseniskan metallin. Tennan bēi pīrman kēmiskan elamēntan gaūtan kunstiskai.
'''Mazūrium''' ('''Ma (Tc)''', latt. ''technetium'') - kēmiskan elamēntan iz gruppin stēisan praēiseniskan metallin. Tennan bēi pīrman kēmiskan elamēntan gaūtan kunstiskai.

Wersiōni kāigi iz 19:01, 8 sillins 2010

Persōniskas pagaptis