Mazūrium

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
=Mazūrium=
=Mazūrium=
-
'''Mazūrium''' ('''Tc''', latt. ''technetium'') - kēmiskan elamēntan iz gruppin stēisan praēiseniskan metallin. Tennan bēi pīrman chēmiskan elamēntan gaūtan kunstiskai.
+
'''Mazūrium''' ('''Ma (Tc)''', latt. ''technetium'') - kēmiskan elamēntan iz gruppin stēisan praēiseniskan metallin. Tennan bēi pīrman chēmiskan elamēntan gaūtan kunstiskai.
===Swajawīdisku===
===Swajawīdisku===

Wersiōni kāigi iz 07:24, 20 līpa 2010

Persōniskas pagaptis