Nīdaspils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 9: Rindā 9:
5 dagges 1804 mettan tūlin zeistāi ast deggusis pra debīkan ugnin. Mūisisku iz buwīntajai bēi staddan en (Zlotow).  
5 dagges 1804 mettan tūlin zeistāi ast deggusis pra debīkan ugnin. Mūisisku iz buwīntajai bēi staddan en (Zlotow).  
-
En XIX mettasimtu mīstan etkūmps bēi en kērdai stesses etwijāsnan. Stan pagaūwa gelzapintiskan sendāsnan sen [[Saldawa|Saldawan]] be [[Alnāsteini|Alnāsteinin]].
+
En XIX mettasimtu mīstan etkūmps bēi en kērdai stesses etwijāsnan. Stan pagaūwa gelzāpintiskan sendāsnan sen [[Saldawa|Saldawan]] be [[Alnāsteini|Alnāsteinin]].
En kērdai stesses pirman be āntran swītiskan kareūsnan mīstan bēi spārtai pernaikīntan (75%).
En kērdai stesses pirman be āntran swītiskan kareūsnan mīstan bēi spārtai pernaikīntan (75%).
Rindā 15: Rindā 15:
Ezze 1945 mīstan ast en Pōlai.
Ezze 1945 mīstan ast en Pōlai.
-
[[Category: Mīstai en Prūsai]]
+
[[Category: Mistāi en Prūsai]]
[[Category: Sasnā]]
[[Category: Sasnā]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 17:31, 25 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis