Nīdaspils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 9: Rindā 9:
5 dagges 1804 mettan tūlin zeistāi ast deggusis pra debīkan ugnin. Mūisisku iz buwīntajai bēi staddan en (Zlotow).  
5 dagges 1804 mettan tūlin zeistāi ast deggusis pra debīkan ugnin. Mūisisku iz buwīntajai bēi staddan en (Zlotow).  
-
En XIX mettasimtu mīstan etkūmps bēi en kērdai stesses etwijāsnan. Stan pagaūwa gelzapintiskan sendāsnan sen [[Saldawa|Saldawan]] be [[Alnāsteini|Alnāsteinin]].
+
En XIX mettasimtu mīstan etkūmps bēi en kērdai stesses etwijāsnan. Stan pagaūwa gelzāpintiskan sendāsnan sen [[Saldawa|Saldawan]] be [[Alnāsteini|Alnāsteinin]].
En kērdai stesses pirman be āntran swītiskan kareūsnan mīstan bēi spārtai pernaikīntan (75%).
En kērdai stesses pirman be āntran swītiskan kareūsnan mīstan bēi spārtai pernaikīntan (75%).

Wersiōni kāigi iz 14:25, 14 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis