Pīkli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "Pīkli '''Pīkli''' (''Turdus pilaris'') - līkults pippelis iz sēimin stēisan trazdiskan, perbuwinnants zeimāiniskan be…")
 
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Image:Pīkli.jpg|300px|thumb|right|Pīkli]]
+
[[Image:Pīkli.jpg|200px|thumb|right|Pīkli prei Skērtings azzaran]]
-
'''Pīkli''' (''Turdus pilaris'') - līkults pippelis iz sēimin stēisan trazdiskan, perbuwinnants zeimāiniskan be sirzdai-deināiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]] deināiniskai ezze appei [[Rens]] be zeimāiniskan ezze [[Alpai|Alpamans]] be [[Āzija|Āzijan]] ērgi sirzdan [[Sibērija|Sibērijan]] (ērgi appin [[Aldā|Aldan]]). Ēn II pussin stesse XX metsimtan bēi kolōniziwuns dīgi wakkaras Eurōpas delīkan be [[Brittiskas Sallas|Britaniskans Sallans]]. Zēimina en pusideināiniskan be wakkariskan Eurōpai, [[Mazā Āzija|Mazzai Āzijan]] be [[Īndija|Īndijai]].
+
'''Pīkli''' (''Turdus pilaris'') - līkults pippelis iz sēimin stēisan [[trazdiskai|trazdiskan]], enbuwinānts zēimiskan be sirzdai-deināiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]] deināiniskai ezze appei [[Rēinas]] be zēimiskai ezze [[Ālpai|Ālpamans]] be [[Āzija|Āzijan]] ērgi sirzdan [[Sibērija|Sibērijan]] (ērgi appin [[Aldā|Aldan]]). Ēn II pussin stesse XX metsimtan bēi kolōniziwuns dīgi wakkaras Eurōpas delīkan be [[Britaniskas Sallas|Britaniskans Sallans]]. Zēimaui en pussideiniskan be wakkariskan Eurōpai, [[Mazā Āzija|Mazzai Āzijan]] be [[Īndija|Īndijai]].
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Pippelis stesse [[sisē|sīsis]] debban, sen biskin ilgaisins skrēilins. Abbai gīmtai ebplāugzdintan palīgu, wīrikai tēr biskin intensīwais. Swajawīda, trisbārwingi ebplaugzdisnā: sīwa galwā be pazzuls, kukā rīkisna be skrēilin wīrsus be kīrsnaikuks wīders be stags. En skrāiseņu widāminan gāilin skrēlin zemman, eīsku kittan ezze sīwan punninan be tīmran staggan. Kreklin geltaīnawingi anga ōranžiskan, wīders gāilin. Na kreklin be grawwans kāmstu kīrsna lintinsnā, mīlinai turri wīdan stēisan trillunkan. Wīrikan snaps en pūrausnas ebplāugzdisnai ast geltaīnan, adder en mettas liķķu pastāne tīmran na wīrsan be na wangan, pastānintei palīgu gennikan be māldanin snappamans. Zūrgi akkins perkirsninsnā, stesse šlaitawīdan debban be intensīwiskwan. Stāi maldāi na wīrsun spārtais aīningin, kukkawingi ebplaugzdisnā sen lāuksnan lintinsnan.
+
Pippelis stesse [[sisē|sīsis]] debban, sen biskin ilgaisins skreīlins. Abbai gīmtai ebplāugzdintan palīgu, wīrikai tēr biskin intensīwais. Swajawīda, trisbārwingi ebplaugzdisnā: siwā galwā be pazzuls, kukā rīkisna be skreīlin wīrsus be kīrsnaikuks wīders be stags. En skrāiseņu wīdaminan gaīlin skreīlin zemman, eīsku kittan ezze sīwan punninan be tīmran staggan. Kreklin geltaīnawingi anga ōranžiskan, wīders gāilin. Na kreklin be grawwans kāmstu kīrsna lintinsnā, mīlinai turri wīdan stēisan trillunkan. Wīrikan snaps en pūrausnas ebplāugzdisnai ast geltaīnan, adder en mettas liķķu pastāne timran na wīrsun be na wangan, pastānintei palīgu gennikan be māldanin snapammans. Zūrgi akkins perkirsninsnā, stesse šlaitawīdan debban be intensīwiskwan. Stāi maldāi na wīrsun spārtais aīningin, kukkawingi ebplaugzdisnā sen lāuksnan lintinsnan.
===Sirzdas ermattausnas===  
===Sirzdas ermattausnas===  
-
*kērmenas ilgan zūrgi 24-27 cm
+
*kērmenes ilgan zūrgi 24-27 cm
-
*iztēnstisku stēisan skrēilin zūrgi 39-43 cm
+
*iztēnstisku stēisan skreīlin zūrgi 39-43 cm
*swars zūrgi 80-140 g
*swars zūrgi 80-140 g
 +
 +
[[Category: Pippelai]]
 +
 +
[[de:Wacholderdrossel]]
 +
[[en:Fieldfare]]
 +
[[csb:Jagódnik]]
 +
[[lt:Smilginis strazdas]]
 +
[[pl:Kwiczoł]]
 +
[[ru:Рябинник]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 16:56, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis