Pīkli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Image:Pīkli.jpg|300px|thumb|right|Pīkli prei Skērtings azzaran]]
+
[[Image:Pīkli.jpg|200px|thumb|right|Pīkli prei Skērtings azzaran]]
'''Pīkli''' (''Turdus pilaris'') - līkults pippelis iz sēimin stēisan trazdiskan, perbuwinnants zeimāiniskan be sirzdai-deināiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]] deināiniskai ezze appei [[Rens]] be zeimāiniskan ezze [[Alpai|Alpamans]] be [[Āzija|Āzijan]] ērgi sirzdan [[Sibērija|Sibērijan]] (ērgi appin [[Aldā|Aldan]]). Ēn II pussin stesse XX metsimtan bēi kolōniziwuns dīgi wakkaras Eurōpas delīkan be [[Brittiskas Sallas|Britaniskans Sallans]]. Zēimina en pusideināiniskan be wakkariskan Eurōpai, [[Mazā Āzija|Mazzai Āzijan]] be [[Īndija|Īndijai]].
'''Pīkli''' (''Turdus pilaris'') - līkults pippelis iz sēimin stēisan trazdiskan, perbuwinnants zeimāiniskan be sirzdai-deināiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]] deināiniskai ezze appei [[Rens]] be zeimāiniskan ezze [[Alpai|Alpamans]] be [[Āzija|Āzijan]] ērgi sirzdan [[Sibērija|Sibērijan]] (ērgi appin [[Aldā|Aldan]]). Ēn II pussin stesse XX metsimtan bēi kolōniziwuns dīgi wakkaras Eurōpas delīkan be [[Brittiskas Sallas|Britaniskans Sallans]]. Zēimina en pusideināiniskan be wakkariskan Eurōpai, [[Mazā Āzija|Mazzai Āzijan]] be [[Īndija|Īndijai]].

Wersiōni kāigi iz 14:04, 24 līpa 2010

Persōniskas pagaptis