Pīkli

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Pīkli.jpg|200px|thumb|right|Pīkli prei Skērtings azzaran]]
[[Image:Pīkli.jpg|200px|thumb|right|Pīkli prei Skērtings azzaran]]
-
'''Pīkli''' (''Turdus pilaris'') - līkults pippelis iz sēimin stēisan [[trazdiskai|trazdiskan]], perbuwinānts zēimiskan be sirzdai-deināiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]] deināiniskai ezze appei [[Rēinas]] be zēimiskai ezze [[Ālpai|Ālpamans]] be [[Āzija|Āzijan]] ērgi sirzdan [[Sibērija|Sibērijan]] (ērgi appin [[Aldā|Aldan]]). Ēn II pussin stesse XX metsimtan bēi kolōniziwuns dīgi wakkaras Eurōpas delīkan be [[Britaniskas Sallas|Britaniskans Sallans]]. Zēimaui en pussideiniskan be wakkariskan Eurōpai, [[Mazā Āzija|Mazzai Āzijan]] be [[Īndija|Īndijai]].
+
'''Pīkli''' (''Turdus pilaris'') - līkults pippelis iz sēimin stēisan [[trazdiskai|trazdiskan]], enbuwinānts zēimiskan be sirzdai-deināiniskan [[Eurōpa|Eurōpan]] deināiniskai ezze appei [[Rēinas]] be zēimiskai ezze [[Ālpai|Ālpamans]] be [[Āzija|Āzijan]] ērgi sirzdan [[Sibērija|Sibērijan]] (ērgi appin [[Aldā|Aldan]]). Ēn II pussin stesse XX metsimtan bēi kolōniziwuns dīgi wakkaras Eurōpas delīkan be [[Britaniskas Sallas|Britaniskans Sallans]]. Zēimaui en pussideiniskan be wakkariskan Eurōpai, [[Mazā Āzija|Mazzai Āzijan]] be [[Īndija|Īndijai]].
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===

Bigantī wersiōni kāigi iz 16:56, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis