Pōwurmisku

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 2: Rindā 2:
[[Image:Powurmisku_2.jpg|300px|thumb|right|Stan subban garrin en widāminan swāikstan]]
[[Image:Powurmisku_2.jpg|300px|thumb|right|Stan subban garrin en widāminan swāikstan]]
-
'''Pōwurmisku''' (ēng. ''Infrared'' - IR) - elaktrōmagnetiksa radiaciōni sen bāngas ilgan sirzdau 780 nm be 1 mm. Radiaciōni sen īnsaisin bāngas ilgan ast widāminan swāikstan, sen ilgaisin ast radijas bāngas.
+
'''Pōwurmisku''' (ēng. ''Infrared'' - IR) - elaktrōmagnetiska radiaciōni sen bāngas ilgan sirzdau 780 nm be 1 mm. Radiaciōni sen īnsaisin bāngas ilgan ast wīdaminan swāikstan, sen ilgaisin ast radijas bāngas.
-
Eraīns fizīskas kērmens sen temperatūrin aūktaisin nikāi absōlutan zerō, izlaīša tappjas radiaciōnin, kawīdses distibuciōni ast palīgu [[izwanginewīngi kīrsnas kērmens|izwanginewīngi kīrsnas kērmenes]] radiaciōnis audīseņu. Ku tappjaisin ast kērmens, stu distibuciōnis maksimum ast en ilgaisimans bāngans. Per kērmenins en nōrmalins tēpmeraturins (zūrgi 300 K) šin maksimum ast en pōwurmiskwas ebīmsnai.
+
Eraīns fizīskas kērmens sen temperatūrin aūktaisin nikāi abzōlutan zerō, izlaīša tappjas radiaciōnin, kawīdses distibuciōni ast palīgu [[izwanginewīngi kīrsnas kērmens|izwanginewīngi kīrsnas kērmenes]] radiaciōnis audīseņu. Ku tappjaisin ast kērmens, stu distibuciōnis maksimum ast en ilgaisimans bāngans. Per kērmenins en nōrmalins tēmperaturins (zūrgi 300 K) šin maksimum ast en pōwurmiskwas ebīmseņu.
===Pōwurmiskwas padelisnā===
===Pōwurmiskwas padelisnā===
Rindā 12: Rindā 12:
===Istōrija===
===Istōrija===
-
Pōwurmisku pastāi aupaltan pra [[William Herschel|Williaman Herschelin]] - tāns ast izbandāwuns sen termōmetran, kelli enērgijas pīda šlaitawīdas bārwis stesse swāikstan spellautan pra prizmatan. Tāns ast nadirīwuns, kāi ukadīwai termōmetris āista, kaddan bēi en lāuku per widāminan wūrmin swāikstan. Tāns ast rīpauwuns, kāi Saūlis radiaciōni turri dīgi niwidāminan delīkan.
+
Pōwurmisku pastāi aupaltan pra [[William Herschel|Williaman Herschelin]] - tāns ast izbandāwuns sen termōmetran, kelli energījas pīda šlaitawīdas bārwis stesse swāikstan spellautan pra prizmātan. Tāns ast nadirīwuns, kāi ukadīwai termōmetris āista, kaddan bēi en lāuku per widāminan wūrmin swāikstan. Tāns ast rīpawuns, kāi Saūlis radiaciōni turri dīgi niwīdaminan delīkan.
[[Category: Fizīki]]
[[Category: Fizīki]]

Wersiōni kāigi iz 19:30, 13 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis