Pōwurmisku

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 4: Rindā 4:
'''Pōwurmisku''' (ēng. ''Infrared'' - IR) - elaktrōmagnetiska strilausnā sen bāngas ilgan sirzdau 780 nm be 1 mm. Strilausnā sen īnsaisin bāngas ilgan ast wīdaminan swāikstan, sen ilgaisin ast radijas bāngas.
'''Pōwurmisku''' (ēng. ''Infrared'' - IR) - elaktrōmagnetiska strilausnā sen bāngas ilgan sirzdau 780 nm be 1 mm. Strilausnā sen īnsaisin bāngas ilgan ast wīdaminan swāikstan, sen ilgaisin ast radijas bāngas.
-
Eraīns fizīskas kērmens sen temperatūrin aūktaisin nikāi abzōlutan zerō, izlaīša tappjas strīlausnan, kawīdses distibuciōni ast palīgu [[izwanginewīngi kīrsnas kērmens|izwanginewīngi kīrsnas kērmenes]] strīlausnas audīseņu. Ku tappjaisin ast kērmens, stu distibuciōnis maksimum ast en ilgaisimans bāngans. Per kērmenins en nōrmalins temperatūrins (zūrgi 300 K) šin maksimum ast en pōwurmiskwas ebīmseņu.
+
Eraīns fizīskas kērmens sen temperatūrin aūktaisin nikāi abzōlutan zerō, izlaīša tappjas strīlausnan, kawīdses distibuciōni ast palīgu [[izwanginewīngi kīrsnas kērmens|izwanginewīngi kīrsnas kērmenes]] strīlausnas sendelīsnai. Ku tappjaisin ast kērmens, stu distibuciōnis maksimum ast en ilgaisimans bāngans. Per kērmenins en nōrmalins temperatūrins (zūrgi 300 K) šin maksimum ast en pōwurmiskwas ebīmseņu.
===Pōwurmiskwas padelisnā===
===Pōwurmiskwas padelisnā===

Bigantī wersiōni kāigi iz 17:16, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis