Pōwurmisku

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 4: Rindā 4:
'''Pōwurmisku''' (ēng. ''Infrared'' - IR) - elaktrōmagnetiksa radiaciōni sen bāngas ilgan sirzdau 780 nm be 1 mm. Radiaciōni sen īnsaisin bāngas ilgan ast widāminan swāikstan, sen ilgaisin ast radijas bāngas.
'''Pōwurmisku''' (ēng. ''Infrared'' - IR) - elaktrōmagnetiksa radiaciōni sen bāngas ilgan sirzdau 780 nm be 1 mm. Radiaciōni sen īnsaisin bāngas ilgan ast widāminan swāikstan, sen ilgaisin ast radijas bāngas.
-
Eraīns fizīskas kērmens sen temperatūrin aūktaisin nikāi absōlutan zerō, izlaīša tappjas radiaciōnin, kawīdses distibuciōni ast palīgu [[izwanginewīngi kīrsnas kērmens|izwanginewīngi kīrsnas kērmenes]] radiaciōnis distribuciōnei. Ku tappjaisin ast kērmens, stu distibuciōnis maksimum ast en ilgaisimans bāngans. Per kērmenins en nōrmalins tēpmeraturins (zūrgi 300 K) šin maksimum ast en pōwurmiskwas ebīmsnai.
+
Eraīns fizīskas kērmens sen temperatūrin aūktaisin nikāi absōlutan zerō, izlaīša tappjas radiaciōnin, kawīdses distibuciōni ast palīgu [[izwanginewīngi kīrsnas kērmens|izwanginewīngi kīrsnas kērmenes]] radiaciōnis audīseņu. Ku tappjaisin ast kērmens, stu distibuciōnis maksimum ast en ilgaisimans bāngans. Per kērmenins en nōrmalins tēpmeraturins (zūrgi 300 K) šin maksimum ast en pōwurmiskwas ebīmsnai.
===Pōwurmiskwas padelisnā===
===Pōwurmiskwas padelisnā===

Wersiōni kāigi iz 12:24, 13 sillins 2010

Persōniskas pagaptis