Pūkis (zuks)

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 6: Rindā 6:
===Enbūwinsna be sirdawisku===
===Enbūwinsna be sirdawisku===
-
Enbūwinna ēsti pastippan Eurōpan šlāit zēimiskans, wakkariskans be pussideiniskans krāntans. Buwinna en azarammans, debīkamans appins, preikrāntiskamans sūringins undans. Aulānke dīwai tēnkantins appins be spārtai paāugtans undans. Gīwa en gilluisimans undans, prēi dubnan, en kāimenimans, deznimai sen māldans [[azzegis|azzegins]], [[stārks|stārkans]] be [[zarātiskai|zarātiskans]]. Dargan ezze undas dērgsnai.
+
Enbūwinna ēst pastippan Eurōpan šlāit zēimiskans, wakkariskans be pussideiniskans krāntans. Buwinna en azarammans, debīkamans appins, preikrāntiskamans sūringins undans. Aulānke dīwai tēnkantins appins be spārtai paāugtans undans. Gīwa en gilluisimans undans, prēi dubnan, en kāimenimans, deznimai sen māldans [[azzegis|azzegins]], [[stārks|stārkans]] be [[zarātiskai|zarātiskans]]. Dargan ezze undas dērgsnai.
===Pērgimis glaubāi===
===Pērgimis glaubāi===

Bigantī wersiōni kāigi iz 16:44, 5 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis