Perkūns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
 
Rindā 22: Rindā 22:
Antropōmorfiskas Perkūnas pertrepsenis ast wīrs en gīwatas kweitāsnai, sen kāmstun, ilgan be rūdan bārdan (en pannus bārwei). Tenesse ēnrankis ast abipussi gelzaīna bīli, kawīdses bruksenins mazīngi kirdītun kaddan perkūnijas (kabīnlis sen stawīdan wīdan bēi tērpautan dīgi kāigi pannustaklin, ka ast eīsku) be kelāi, kawīdai etbilāi metantimmans grumminans. Tāns jadāi na wūzin, kawīda ast zwīrs turīnts ukatūls tenesse kawīdiskwans.
Antropōmorfiskas Perkūnas pertrepsenis ast wīrs en gīwatas kweitāsnai, sen kāmstun, ilgan be rūdan bārdan (en pannus bārwei). Tenesse ēnrankis ast abipussi gelzaīna bīli, kawīdses bruksenins mazīngi kirdītun kaddan perkūnijas (kabīnlis sen stawīdan wīdan bēi tērpautan dīgi kāigi pannustaklin, ka ast eīsku) be kelāi, kawīdai etbilāi metantimmans grumminans. Tāns jadāi na wūzin, kawīda ast zwīrs turīnts ukatūls tenesse kawīdiskwans.
-
Perkūnas mīnss ast līpa, kaddan Saūli ast en ōpoziciōnei prei Wūzis zentlin. Perkūnas garrin ast anzans - sta ast ainagimmusi garrin, kawīdan mūka īmtun en sin grumminan be westun di en zemmin ni sēntei ārditan. Perkūnas zentlin ast liguīrmas skrīzis kāigi burtā X, kawīda ast sadīntan en deiktammans be situaciōnimans kaddan kwaitēimai kāi būlai pakūnstan pra Perkūnan. Ast akiwīstan, kāi ni prawerru sadīntun niaīnans Perkūnas zentlins neggi simbōlins prei penningans.
+
Perkūnas mīnss ast līpa, kaddan Saūli ast en ōpoziciōnei prei Wūzis zentlin. Perkūnas garrin ast anzans - sta ast ainagimmus garrin, kawīdan mūka īmtun en sin grumminan be westun di en zemmin ni sēntei ārditan. Perkūnas zentlin ast liguīrmas skrīzis kāigi burtā X, kawīda ast sadīntan en deiktammans be situaciōnimans kaddan kwaitēimai kāi būlai pakūnstan pra Perkūnan. Ast akiwīstan, kāi ni prawerru sadīntun niaīnans Perkūnas zentlins neggi simbōlins prei penningans.
===Inkarnaciōnis===
===Inkarnaciōnis===

Bigantī wersiōni kāigi iz 09:10, 3 sillins 2012

Persōniskas pagaptis