Perkūns

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Perkuns.jpg|thumb|right|300px|Perkūnas pratrepsenis iz [[Romuva|Romuvas]] pāusan]]
[[Image:Perkuns.jpg|thumb|right|300px|Perkūnas pratrepsenis iz [[Romuva|Romuvas]] pāusan]]
-
[[Image:Perkūnas_buttan.jpg|thumb|right|300px|[[Perkunas buttan]]en [[Kāunas|Kāunu]]]]
+
[[Image:Perkūnas_buttan.jpg|thumb|right|300px|[[Perkunas buttan]] en [[Kāunas|Kāunu]]]]
'''Perkūns''' - dēiws, [[Dēiws Ukapirmas|Dēiwas Ukapirmas]] sūns, aīns iz dēiwans iz [[Rāmawa|Rāmawas]] [[Rāmawas Trēita|Trēitan]].
'''Perkūns''' - dēiws, [[Dēiws Ukapirmas|Dēiwas Ukapirmas]] sūns, aīns iz dēiwans iz [[Rāmawa|Rāmawas]] [[Rāmawas Trēita|Trēitan]].

Wersiōni kāigi iz 12:14, 2 pūlis 2012

Persōniskas pagaptis