Pirmā prūsiska senskisnā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
-
'''pīrma prūsiska senskisnā''' - senskisnā prīki [[Marījas Urdens|Marījas Urdenan]]. Pagaūwa en wassaran stesse 1242 mettan, wangīntan en 1249 sen papeisāsnan stesse [[Zirgūnes pakkajs|Zirgūnes pakkajan]].
+
'''Pirmā prūsiska senskisnā''' - senskisnā prīki [[Marījas Urdens|Marījas Urdenan]]. Pagaūwa en wassaran stesse 1242 mettan, wangīntan en 1249 sen papeisāsnan stesse [[Zirgūnes pakkajs|Zirgūnes pakkajan]].
===Istōrija===
===Istōrija===
'''1242''':
'''1242''':
-
* '''5 sakkis'''[[Aleksandrs Nēwiskas]] ast ebwarīwuns Marījas Urdenan na [[Peipus azzaran|Peipus azzaras]] laddan.
+
* '''5 sakkis''' [[Aleksandrs Nēwiskas]] ast ebwarīwuns Marījas Urdenan na [[Peipus azzaran|Peipus azzaras]] laddan.
* Gudanītas Princis [[Swentapelks|Swentapelks]], dirsīnts sen Aleksandras ebwarīnsnan, pagaūwa blōkitun [[Wīksla|Wīkslin]] - empirzdan ensegīntei Urdenas laīwans, enwāngan ast blōkiwuns pastippan laīwanplusnan.
* Gudanītas Princis [[Swentapelks|Swentapelks]], dirsīnts sen Aleksandras ebwarīnsnan, pagaūwa blōkitun [[Wīksla|Wīkslin]] - empirzdan ensegīntei Urdenas laīwans, enwāngan ast blōkiwuns pastippan laīwanplusnan.
-
* Widāntei Urdenas situaciōnin, wakkariskai prūsai ast pawērpusis kriksţāniskwan, be pawirpinnusis en swajāmans zemmins mīstans: [[Rēslis]], [[Lēcbargs]], [[Brūnsibergs]], [[Wūra Zirgūni]], [[Kwēdina]] be [[Krōicburga]]. Prei Urdenan palinka tēr mistāi: [[Balga]], [[Ēlbings]] be trīs mistāi en [[Kulams zemē|Kulmas zemmei]]: [[Turns]], [[Kulms]], [[Rēidin]].
+
* Widāntei Urdenas situaciōnin, wakkariskai prūsai ast pawērpusis kriksţāniskwan, be pawirpinnusis en swajāmans zemmins mīstans: [[Rīzlis]], [[Lēcbargs]], [[Brūnsibergs]], [[Wūra Zirgūni]], [[Kwīdina]] be [[Krōicburga]]. Prei Urdenan palinka tēr mistāi: [[Balga]], [[Ēlbings]] be trīs mistāi en [[Kulmas zemē|Kulmas zemmei]]: [[Turns]], [[Kulms]], [[Rēidin]]. Prūsan wedīks bēi natangīns [[Pamanda]].
'''1243''':
'''1243''':
* Prūsai eblazinna [[Kulmzē|Kulmzin]].
* Prūsai eblazinna [[Kulmzē|Kulmzin]].
-
* Prūsai ebwarēi Urdenan en [[ūlisnan prei Rēides azzaran]], augalināntei ēst pastippan Urdenas karrin, enimātnei Urdenas māršalin Berlewin von Freiberg.
+
* Prūsai ebwarēi Urdenan en [[ulinsnā prei Rēides azzaran|ūlisnan prei Rēides azzaran]], augalināntei ēst pastippan Urdenas karrin, enimātnei Urdenas māršalin Berlewin von Freiberg.
* Swentapelkas karris eblazinna Kulman, adder šlāit izpalsnan.
* Swentapelkas karris eblazinna Kulman, adder šlāit izpalsnan.
* En Kulmas zemmin preigūbi [[Sūdawai]] be drāugiskai [[Laītawjai]], kawīdai deginna pillin [[Bīrgelawa|Bīrgelawan]], panzdau pāustina Turnas zūrgiskwan.
* En Kulmas zemmin preigūbi [[Sūdawai]] be drāugiskai [[Laītawjai]], kawīdai deginna pillin [[Bīrgelawa|Bīrgelawan]], panzdau pāustina Turnas zūrgiskwan.
Rindā 18: Rindā 18:
'''1244''':
'''1244''':
-
* Prūsai sen [[Mazzawas Kōndrads|Mazzawas Kōndradan]] grābja [[Lublins|Lublinas]] zemmin ērgi [[Wīkslin]].
+
* Prūsai sen [[Mazzawas Kōndrads|Mazzawas Kōndradan]] grābja [[Lublins|Lublinas]] zemmin ērgi [[Wīksla|Wīkslin]].
* Prūsai grābja zēimiskan [[Mazzawa|Mazzawan]], adder prēi mīstan [[Ciechanów]] pastāi ebwarītan.
* Prūsai grābja zēimiskan [[Mazzawa|Mazzawan]], adder prēi mīstan [[Ciechanów]] pastāi ebwarītan.
Rindā 29: Rindā 29:
'''1247''':
'''1247''':
-
* Urdens etgaūwa Rēslin
+
* Urdens etgaūwa Rīzlin
-
* Urdens etgaūwa [[Wūran Zirgūnin]], ergalināntei wissans Prūsans. En šin subban mettan Swentapelks ast etgaūwuns pillin, ergalināntei Urdenas wāldwikans.
+
* Urdens etgaūwa [[Wūra Zirgūni|Wūran Zirgūnin]], ergalināntei wissans Prūsans. En šin subban mettan Swentapelks ast etgaūwuns pillin, ergalināntei Urdenas wāldwikans.
'''1248''':
'''1248''':
*Swentapelks wanginna kareūsnan sen Urdenan, etdāntei Urdenu swajjans wāldans en [[Prūsa|Prūsai]].
*Swentapelks wanginna kareūsnan sen Urdenan, etdāntei Urdenu swajjans wāldans en [[Prūsa|Prūsai]].
-
*Urdens zēide pillin en [[Zirgunin]]
+
*Urdens zēide pillin en [[Zirgūni (mīstan)|Zirgūnei]]
'''1249''':
'''1249''':
-
'''7 wassarins''': [[Zirgūnis pakkajs]] wanginna senskīsnan.
+
*'''7 wassarins''': [[Zirgūnis pakkajs]] wanginna senskīsnan.
-
'''29 lapkrūtis''': Prūsai, kawīdai ūlinusis tālis, ast ebwarīwusis Urdenan prei Krukkans en Nātangai, ergalinnantei 54 wāldwikans be upperauwintei tūlin tālaisins.
+
*'''29 lapkrūtis''': Prūsai, kawīdai ūlinusis tālis, ast ebwarīwusis Urdenan prei Krukkans en Nātangai, ergalinnantei 54 wāldwikans be upperauwintei tūlin tālaisins.
[[Category: Prūsiska Istōrija]]
[[Category: Prūsiska Istōrija]]
 +
 +
[[pl:I powstanie pruskie]]
 +
[[en:Prussian uprisings]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 10:09, 13 wassarins 2014

Persōniskas pagaptis