Pirmā prūsiska senskisnā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 29: Rindā 29:
'''1247''':
'''1247''':
-
* Urdens etgaūwa Rēsilin
+
* Urdens etgaūwa Rēslin
* Urdens etgaūwa [[Wūran Zirgūnin]], ergalināntei wissans Prūsans. En šin subban mettan Swentapelks ast etgaūwuns pillin, ergalināntei Urdenas wāldwikans.
* Urdens etgaūwa [[Wūran Zirgūnin]], ergalināntei wissans Prūsans. En šin subban mettan Swentapelks ast etgaūwuns pillin, ergalināntei Urdenas wāldwikans.

Wersiōni kāigi iz 08:29, 26 rags 2014

Persōniskas pagaptis