Pirmā prūsiska senskisnā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 10: Rindā 10:
'''1243''':
'''1243''':
* Prūsai eblazinna [[Kulmzē|Kulmzin]].
* Prūsai eblazinna [[Kulmzē|Kulmzin]].
-
* Prūsai ebwarēi Urdenan en [[uinsnā prei Rēides azzaran|ūlisnan prei Rēides azzaran]], augalināntei ēst pastippan Urdenas karrin, enimātnei Urdenas māršalin Berlewin von Freiberg.
+
* Prūsai ebwarēi Urdenan en [[ulinsnā prei Rēides azzaran|ūlisnan prei Rēides azzaran]], augalināntei ēst pastippan Urdenas karrin, enimātnei Urdenas māršalin Berlewin von Freiberg.
* Swentapelkas karris eblazinna Kulman, adder šlāit izpalsnan.
* Swentapelkas karris eblazinna Kulman, adder šlāit izpalsnan.
* En Kulmas zemmin preigūbi [[Sūdawai]] be drāugiskai [[Laītawjai]], kawīdai deginna pillin [[Bīrgelawa|Bīrgelawan]], panzdau pāustina Turnas zūrgiskwan.
* En Kulmas zemmin preigūbi [[Sūdawai]] be drāugiskai [[Laītawjai]], kawīdai deginna pillin [[Bīrgelawa|Bīrgelawan]], panzdau pāustina Turnas zūrgiskwan.

Wersiōni kāigi iz 21:19, 6 daggis 2010

Persōniskas pagaptis