Prūsa

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 16: Rindā 16:
*[[Skallawa]]
*[[Skallawa]]
*[[Wārmi]]<br>
*[[Wārmi]]<br>
-
kawīdai bēi niperlānku adder kuōrdinitan pra kirsagintiskan urdenan stēisan [[Kriwwjai|Kriwwin]] (šī kerdā ast bilītan dīgi per [[prūsiska teōkratija]])
+
kawīdai bēi niperlānku adder kuōrdinitan pra kirsagintiskan urdenan stēisan [[Kriwwis|Kriwwin]] (šī kerdā ast bilītan dīgi per [[prūsiska teōkratija]])
Ukaswarewīngei deīktai bēi [[Balga]] (pirman galwasmistan), [[Truso|Drūsa]] be [[Wisķāutai]] (debbas āustas), [[Rāmawa]] (religiōnis centran).
Ukaswarewīngei deīktai bēi [[Balga]] (pirman galwasmistan), [[Truso|Drūsa]] be [[Wisķāutai]] (debbas āustas), [[Rāmawa]] (religiōnis centran).

Wersiōni kāigi iz 08:55, 14 sillins 2011

Persōniskas pagaptis