Prūsiska bilā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 6: Rindā 6:
Prūsiskan bēi [[prūsai|prūsan]] bilā, adder turēi tūlin diālaktans - ukazinātai ast [[Semba|sembiskas]] be [[Pameddi|pameddiskas]]. En 1226 en Prūsan ast perjāwusis Miksiskas Urdens. Ezze stawīdsei kērdan prūsiskas billas tērpautajas gīrbis pastāi aīnat mazzan. Prūsiskan bēi tērpautan en delli dōkumentamans iz šlaitawīdans kērdans:
Prūsiskan bēi [[prūsai|prūsan]] bilā, adder turēi tūlin diālaktans - ukazinātai ast [[Semba|sembiskas]] be [[Pameddi|pameddiskas]]. En 1226 en Prūsan ast perjāwusis Miksiskas Urdens. Ezze stawīdsei kērdan prūsiskas billas tērpautajas gīrbis pastāi aīnat mazzan. Prūsiskan bēi tērpautan en delli dōkumentamans iz šlaitawīdans kērdans:
*[[Grūnawas Wirdeīns]]
*[[Grūnawas Wirdeīns]]
-
*[[Ēlbingas Wirdeīns]]
+
*[[Ēlbingas wirdeīns|Ēlbingas Wirdeīns]]
*Katekismai (ukamūisesan ast [[Tīrts Katekismus]])
*Katekismai (ukamūisesan ast [[Tīrts Katekismus]])

Wersiōni kāigi iz 00:00, 22 sillins 2011

Persōniskas pagaptis