Prūsiska bilā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "'''Prūsiska bilā''', dīgi '''prūsiskan''' - bilā (drāugi sen jātawiskan billin) iz wakkariskan gruppin stēisan baltiskan billin tērpa…")
(Istōrija)
 
Rindā 1: Rindā 1:
-
'''Prūsiska bilā''', dīgi '''prūsiskan''' - bilā (drāugi sen [[jātawiska bilā|jātawiskan billin]]) iz wakkariskan gruppin stēisan baltiskan billin tērpautan en [[Prūsa|Prūsai]] ērgi XVII mettasimtan. Ezze astōndesimtamans mettans stesse XX mettasimtan etteikātan en nawprūsiskai fōrmin.
+
[[File:Prūsas-tāutaskarti-karengus.png‎|300px|center]]
 +
<center>'''Prūsas tāutaskarti en amziskamans bārwins'''</center>
 +
'''Prūsiska bilā''', dīgi '''prūsiskan''' - bilā (drāugi sen [[jātawiska bilā|jātawiskan billin]]) iz wakkariskan gruppin stēisan baltiskan billin tērpautan en [[Prūsa|Prūsai]] ērgi XVIII mettasimtas pagaūsenin. Ezze astōndesimtamans mettans stesse XX mettasimtan etteikātan en nawaprūsiskai fōrmin.
===Istōrija===
===Istōrija===
-
Prūsiskan bēi [[prūsai|prūsan]] bilā, adder turēi tūlin diālaktans - ukazinātai ast [[Semba|sembiskas]] be [[Wārmi|wārmiskas]]. En 1226 prei Prūsan perjāwusis Miksiskas Urdens. Ezze stawīdsei kērdan prūsiskas billas tērpautajas gīrbis pastāi aīnat līkutaisin. Prūsiskan bēi tērpautan en delli dōkumentamans iz šlaitawīdans kērdans:
+
Prūsiskan bēi [[prūsai|prūsan]] bilā, adder turēi tūlin diālaktans - ukazinātai ast [[Semba|sembiskas]] be [[Pameddi|pameddiskas]]. En 1226 en Prūsan ast perjāwusis Miksiskas Urdens. Ezze stawīdsei kērdan prūsiskas billas tērpautajas gīrbis pastāi aīnat mazzan. Prūsiskan bēi tērpautan en delli dōkumentamans iz šlaitawīdans kērdans:
*[[Grūnawas Wirdeīns]]
*[[Grūnawas Wirdeīns]]
-
*[[Ēlbingas Wirdeīns]]
+
*[[Ēlbingas wirdeīns|Ēlbingas Wirdeīns]]
-
*Katekismai (ukamūisess ast [[Tīrts Katekismus]]
+
*Katekismai (ukamūisesan ast [[Tīrts Katekismus]])
Šlāits stan, topōnimija be wirdāi iz miksiskans be pōliskans dialaktans ast prūsiskas billas appus.
Šlāits stan, topōnimija be wirdāi iz miksiskans be pōliskans dialaktans ast prūsiskas billas appus.
-
Pa tūlin kreūsnamans be enwārgsenemans prūsiskas panzdaumai tērpautajai aulaūwa en XVII mettasimtan en Sembai.
+
Pa tūlin kreūsnamans be enwārgsenemans prūsiskas panzdaumai tērpautajai aulaūwa en XVIII mettasimtas pagaūseņu en Sembai (paggan stesse zmūnijas gīrbjas mazīnsnan, dīlintan pra māran, kawīds ast pergūbuns pa kareūsnan sen Šwēdijan).
 +
 
 +
Prūsiskas Karengus [[File:Prusiskan_Karengus.png]]
===Etteikasnā===
===Etteikasnā===
-
En 80' mettans stesse XX mettasimtan gruppi stēisan zinānikan en [[Laītawa|Laītawai]] pagaūwa billas etteikāsnas prōjaktan. Stwen bēi [[Mikkels Klussis]], [[Wladimīrs Toporōws]], [[Vytautas Mažiulis]]. Prōjaktan ast pabilītan nawprūsiskan be šī bilā ast etteikātan galwai na sembiskas dialaktas gruntan. Tikka si pirmai billas tērpautajai be delli naprūsiskas billas wirdeīnan perlazīnsnas. En XXI mettasimtan gimma pirmā gimtā tērpautaja.
+
En 80' mettans stesse XX mettasimtan gruppi stēisan zinānikan en [[Laītawa|Laītawai]] pagaūwa billas etteikāsnas prōjaktan. Stwen bēi [[Mikkels Klussis]], [[Wladimīrs Toporōws]], [[Vytautas Mažiulis]]. Prōjaktan ast pabilītan nawaprūsiskan be šī bilā ast etteikātan galwai na sembiskas dialaktas gruntan. Tikka pirmāi billas tērpautajai be delli nawaprūsiskas billas wirdeīnan perlazīnsnas. En XXI mettasimtan gimma pirmā gimtā tērpautaja.
 +
 
 +
[[Category:Prūsa]]
 +
[[Category:Billas]]
 +
 
 +
[[de:Altpreußische Sprache]]
 +
[[en:Old Prussian language]]
 +
[[lv:Prūšu valoda]]
 +
[[lt:Prūsų kalba]]
 +
[[pl:Język pruski]]
 +
[[ru:Прусский язык]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 16:46, 20 sillins 2012

Persōniskas pagaptis