Prastasis kalmens

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 6: Rindā 6:
===Swajawīdisku===
===Swajawīdisku===
-
Aūktan ezze 50 ērgi 200 mm. Aūga kāigi [[parazīts]] anga [[saprōfits]] na kalmans stēisan gīwan anga aulaūtan garrin, ērgi 5 m kīrsa zemmin. Kappas diāmetri ezze 30 ērgi 120 mm. Prēi māldanins pusiskrittan be auktuman, pastegtan sen ilzins, prei wūranins plassan be naggan. Kaps ast medugeltaīnan - medukukkan, ilzis ast mālkan be timran, kāmstuišai en kappas sirdu. Blakīkai gaīlawingi.
+
Aūktan stēisan weišakērmenin ezze 50 ērgi 200 mm. Weišakērmenei aūga kāigi [[parazīts]] anga [[saprōfits]] na kalmans stēisan gīwan anga aulaūtan garrin, ērgi 5 m kīrsa zemmin. Kappas diāmetri ezze 30 ērgi 120 mm. Prēi māldanins pusiskrittan be auktuman, pastegtan sen ilzins, prei wūranins plassan be naggan. Kaps ast medugeltaīnan - medukukkan, ilzis ast mālkan be timran, kāmstuišai en kappas sirdu. Blakīkai gaīlawingi.
Kalmens teikāi [[rizamōrfai|rizamōrfans]] - ilgans [[krimli|krimlis]] ōrganans, kawīdai mazzi ēitwei en zemmin anga enilgan garres saknes na tālins etāliskwans. Tenēimans dīnkun kalmens mazzi infekcītun nawwans garrins.
Kalmens teikāi [[rizamōrfai|rizamōrfans]] - ilgans [[krimli|krimlis]] ōrganans, kawīdai mazzi ēitwei en zemmin anga enilgan garres saknes na tālins etāliskwans. Tenēimans dīnkun kalmens mazzi infekcītun nawwans garrins.

Bigantī wersiōni kāigi iz 11:59, 30 sillins 2010

Persōniskas pagaptis