Preskars

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 2: Rindā 2:
-
'''Preskars'''  (''Troglodytes troglodytes'') - līkuts pintegaūwints pippelis iz sēimin stēisan [[preskarai|preskaran]], enbuwīntans est pastippan zēimiskan pusikūgin ([[Eurōpa|Eurōpan]], [[Āzija|Āzijan]], [[Zēimiskai Amērika|Zēimiskan Amērikan]] be [[Zēmiskai Afrika|Zēimiskan Afrika]]). Ainagimmusis preskaran sēimjas pippelis en Wūrasmu Swītan.
+
'''Preskars'''  (''Troglodytes troglodytes'') - līkuts pintegaūwints pippelis iz sēimin stēisan [[preskarai|preskaran]], enbuwīntans est pastippan zēimiskan pusikūgin ([[Eurōpa|Eurōpan]], [[Āzija|Āzijan]], [[Zēimiskai Amērika|Zēimiskan Amērikan]] be [[Zēmiskai Afrika|Zēimiskan Afrika]]). Ainagimmuns preskaran sēimjas pippelis en Wūrasmu Swītan.
En Prūsai plattu paplattintan, sirzdai tūlins ligzdawīnts pippelis. Kaddan prōskraisenin tikka en pastippai tāutai, adder ni teīke kāimenins. Nitūlinai pippelin delīks zēimaui en Prūsai.
En Prūsai plattu paplattintan, sirzdai tūlins ligzdawīnts pippelis. Kaddan prōskraisenin tikka en pastippai tāutai, adder ni teīke kāimenins. Nitūlinai pippelin delīks zēimaui en Prūsai.

Bigantī wersiōni kāigi iz 09:09, 3 sillins 2012

Persōniskas pagaptis