Rānkaskugis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 1: Rindā 1:
-
'''Rānkaskugis''' (ēng. ''handball'') - wīrijas spōrts, kawīdan spīlai zmūnei iz pastippan swītan - ezze wīramans be gennamans. En wīrijai ast 7 spīlitajai. Spīlis kakīnsli ast, kāi enšaūtun kūgin en emprīkinikan "bramka". Kūgin mazzi di zabātun, šaūtun, breūtun be gabtun. Spīlitajai, šlait "bramkarz" mazzi segītun trīns zāngans zabāntei kūgin. Panzdau turri di spīlakugin etdātun prei kittan spilītajan adder "odbic" tennan. Pa "odbiciu" spīlitajs mazzi:<br>
+
'''Rānkaskugis''' (ēng. ''handball'') - wīrijas spōrts, kawīdan spīlai zmūnei iz pastippan swītan - ezze wīramans be gennamans. En wīrijai ast 7 spīlitajai. Spīlis kakīnsli ast, kāi enšaūtun kūgin en emprīkinikan dwarrin. Kūgin mazzi di zabātun, šaūtun, breūtun be gabtun. Spīlitajai, šlait dwarrisargan mazzi segītun trīns zāngans zabāntei kūgin. Panzdau turri di spīlakugin etdātun prei kittan spīlitajan adder etbruktun tennan. Pa etbruksenin spīlitajs mazzi:<br>
-
* adder segītun dabber trīns zāngans (panzdau tāns nijāu mazzi "odbic" - turri di etdātun adder šaūtun)
+
* adder segītun dabber trīns zāngans (panzdau tāns nijāu mazzi etbruktun - turri di etdātun adder šaūtun)
-
* adder "odbijac" ainatīngi šlait zabāsnan
+
* adder etbruktun ainatīngi šlait zabāsnan
* izrēizan šaūtun adder etdātun
* izrēizan šaūtun adder etdātun
-
Kaddan "bramkarz" izlīza iz swajjan zōnin, pastāi nōrmals spīlitajs.
+
Kaddan dwarrisargs izlīza iz swajjan zōnin, pastāi nōrmals spīlitajs.
 +
===Spīlitajai===
 +
Spīlitajans mazzi di šlaitīntun. Ukadeznimais en spīlalauku ast:
 +
* 3 spilateikātajai (tikrōman, kāiran be sirdan)
 +
* 1 dwarrisargs
 +
* 2 skreilispīlanikai
 +
* 1 kellaspīlaniks
-
==Rānkaskuges wīrijas en Prūsai==
+
 
 +
===Rānkaskuges wīrijas en Prūsai===
*Pōli
*Pōli
1. EKS Start Elbląg<br>
1. EKS Start Elbląg<br>

Wersiōni kāigi iz 11:54, 3 zallaws 2012

Persōniskas pagaptis