Rānkaskugis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 5: Rindā 5:
Kaddan dwarrisargs izlīza iz swajjan zōnin, pastāi nōrmals spīlitajs.
Kaddan dwarrisargs izlīza iz swajjan zōnin, pastāi nōrmals spīlitajs.
 +
 +
===Istōrija===
 +
Rānkaskuges istōrija ast druwiminai sūit wūran. En wūrai Grēkantautan spīlai di ''urania''n, en wūrai Rōman ''herpastum''. En sirdamans metasimtans spīlai di palīgin spīlin en Mikskātautai, Prankrīkei, Grēnlandu. <br>
 +
En XIX mtsm. spīlai di dīgi palīgins spīlins en Dānanmarkei (''haandbold''), Čekkijai (''hazena''), Ukrāinei, Īrijai.<br>
 +
 +
Šaisēnts rānkaskugis tīnka en XIX mettasimtas wangan, en Skandināwijai be Mikskātautai. Pirmans spīlis regūlins peisāwuns dānis Holger Nielsen en 1898 m.<br>
 +
En 1925 mettan bēi pirmā sirzdauamziska spīla, sirzdau Mikskātautan be Āustrarīkin (6:3). Māisteriskwas Ķāsi pirman rēizan bēi spīlitan en 1938 en Mikskātautai. Staddan bēi dwāi wersiōnis: 7-persōniskan iz Dānanmarkin be 11-persōniskan iz Mikskātautan. Genniska Māisterisku pirmai bēi ōrganizitan en 1957.<br>
 +
 +
En 1946 pastāi teikātan International Handball Federation (Sirzdauamziska Rānkaskuges Federaciōni). En Ōlimpijas Spīlimans rānkaskugis engūbi en 1972. Genniskas rānkaskugis ast en Ōlimpijas Spīlin prōgramu ezze 1976.
 +
 +
Teinū en IHF ast senrīnktan 159 amziskai federaciōnis sen 1 130 000 wīrijans be 31 miliōnans stēisan spīlitajan, ''treneran'', līgintajan be spōrtas dīlatajan.
===Spīlitajai===
===Spīlitajai===
Spīlitajans mazzi di šlaitīntun. Ukadeznimais en spīlalauku ast:
Spīlitajans mazzi di šlaitīntun. Ukadeznimais en spīlalauku ast:

Wersiōni kāigi iz 16:22, 4 zallaws 2012

Persōniskas pagaptis