Rīzlis

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m (ast praskajjinuns(si) Rēsils en Rīzlis)
 
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Image:Rēsils.jpg|right|thumb|300px|Rēslas cēntran]]
+
[[Image:Rēsils.jpg|right|thumb|300px|Rīzlas cēntran]]
-
'''Rēsils''' (miks. ''Rößel'', pōl. ''Reszel'') - pulkas mīstan en pussideinas Bartai, prei appi [[Sainā|Sāinan]]. Pa dātan iz 2012 mettan, mīstan turēi 4910 buwijjans. Pra mīstan wedda pintis iz [[Rāistanpils|Rāistanpilin]], iz [[Guddamistan]] be iz [[Bartai|Bartans]] en [[Bīskupaspils|Bīskupaspilin]].
+
'''Rīzlis''' (miks. ''Rößel'', pōl. ''Reszel'', wūrais Rēzlis) - pulkas mīstan en pussideinas Bartai, prei appi [[Sainā|Sāinan]]. Pa dātan iz 2012 mettan, mīstan turēi 4910 buwijjans. Pra mīstan wedda pintis iz [[Rāistanpils|Rāistanpilin]], iz [[Guddamistan]] be iz [[Bartai|Bartans]] en [[Bīskupaspils|Bīskupaspilin]].
===Istōrija===
===Istōrija===
Rindā 7: Rindā 7:
En mettu 1241 Urdenas karēi ast erkareūwusis prūsiskan pillin, enpeisātan kāigi ''Resel''. Pa aīnan mettan Prūsai ast etgaūwusis pillin be laikāwusis din pra pēnkins mettans. En 1247 mettan Urdens ast ebwarīwuns pillin be laikāwuns din ērgi 1261 mettan, kaddan pastāi etkūmps pawīrpintan enkērdan [[Antrā prūsiska senskisnā|Āntras prūsiskas senskīsnas]].
En mettu 1241 Urdenas karēi ast erkareūwusis prūsiskan pillin, enpeisātan kāigi ''Resel''. Pa aīnan mettan Prūsai ast etgaūwusis pillin be laikāwusis din pra pēnkins mettans. En 1247 mettan Urdens ast ebwarīwuns pillin be laikāwuns din ērgi 1261 mettan, kaddan pastāi etkūmps pawīrpintan enkērdan [[Antrā prūsiska senskisnā|Āntras prūsiskas senskīsnas]].
-
En 1300 mettan pilīnai iz [[Brūnsibergs|Brūnsibergan]] ast pagruntinusis prēi pillin kāupiskan wāisin. Tenesses dīwas etwijāsnas paggan, Rēsils en 1337 gaūne mīstas tikrōmins, pa lōkaciōnis aktan en Kulmas tikrōmei. Pirmas burgamīstras bēi pilīns iz Brūnsibergan Ēlaws (''Eleus''). En 1372 mettan pagaūwa dei zēistun mīstas zēidans sen turmans be trīns wārtans. Ēn šan kērdan Rēslis bēi tīrts ukadebs mīstan en Bīskupas Wārmin, pa Brūnsibergan be Lēcbargan. En 1440 mettan Rēsils engūbi en [[Prūsiska Uniōni|Prūsiskan Uniōnin]].
+
En 1300 mettan pilīnai iz [[Brūnsibergs|Brūnsibergan]] ast pagruntinusis prēi pillin kāupiskan wāisin. Tenesses dīwas etwijāsnas paggan, Rīzlis en 1337 gaūne mīstas tikrōmins, pa lōkaciōnis aktan en Kulmas tikrōmei. Pirmas burgamīstras bēi pilīns iz Brūnsibergan Ēlaws (''Eleus''). En 1372 mettan pagaūwa dei zēistun mīstas zēidans sen turmans be trīns wārtans. Ēn šan kērdan Rīzlis bēi tīrts ukadebs mīstan en Bīskupas Wārmin, pa Brūnsibergan be Lēcbargan. En 1440 mettan Rīzlis engūbi en [[Prūsiska Uniōni|Prūsiskan Uniōnin]].
Ezze bīskupas [[Watzerōde|Watzenrōdes]] inicjatīwan, en 1505 mettan pagaūwa dei zēistun nawwans mīstas zēidans be drūktawans, kawīdai ast galbusis zēistun mīstan prei 1520 mettan prei Urdenas karres atakkin. Mīstan ni bēi dīgi ārditan enkērdan kareūsnas sen Šwēdijan. En 1631 mettan [[Īzuitai]] izguztāi iz Brūnsibergan, en klaštōras zeidammans praīmtan ezze Augustinan klaštōru, ast pagruntinnusis kōlagijan kwēi ērgi uššans tūsimtans stēisan abzōlwentin pastāi iztikīntan.
Ezze bīskupas [[Watzerōde|Watzenrōdes]] inicjatīwan, en 1505 mettan pagaūwa dei zēistun nawwans mīstas zēidans be drūktawans, kawīdai ast galbusis zēistun mīstan prei 1520 mettan prei Urdenas karres atakkin. Mīstan ni bēi dīgi ārditan enkērdan kareūsnas sen Šwēdijan. En 1631 mettan [[Īzuitai]] izguztāi iz Brūnsibergan, en klaštōras zeidammans praīmtan ezze Augustinan klaštōru, ast pagruntinnusis kōlagijan kwēi ērgi uššans tūsimtans stēisan abzōlwentin pastāi iztikīntan.

Bigantī wersiōni kāigi iz 10:03, 13 wassarins 2014

Persōniskas pagaptis