Sāmjai

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "center Sāmintauta '''<div style= "color: blue" align= center>Sāmiskas karengus</…")
Rindā 1: Rindā 1:
[[File:Sāmiskas_karengus.png|300px|center]]
[[File:Sāmiskas_karengus.png|300px|center]]
-
[[File:Sāmintauta.png|thumb|right|150px|Sāmintauta]]
 
'''<div style= "color: blue" align= center>Sāmiskas karengus</div>'''
'''<div style= "color: blue" align= center>Sāmiskas karengus</div>'''
 +
[[File:Sāmintauta.png|thumb|right|150px|Sāmintauta]]
'''Sāmjai''' - amzin, kawīdan enbūwina galwai [[Sāmintauta]]n - istōriskai-geōgrafiskan tāutan en Zēimiskai Eurōpai. Sāmintauta teinū ast padelītan sirzdau [[Nōrwigai|Nōrwigamans]], [[Sōmija]]n, [[Šwēdija]]n be [[Mackālija]]n. Sāmjai ast palikkei stēisan pirman buwīntajan en Skandināwijai.  
'''Sāmjai''' - amzin, kawīdan enbūwina galwai [[Sāmintauta]]n - istōriskai-geōgrafiskan tāutan en Zēimiskai Eurōpai. Sāmintauta teinū ast padelītan sirzdau [[Nōrwigai|Nōrwigamans]], [[Sōmija]]n, [[Šwēdija]]n be [[Mackālija]]n. Sāmjai ast palikkei stēisan pirman buwīntajan en Skandināwijai.  
Tenēisan kērmenes wīds ast palīgu Āzijas wīdu. Tenēi ast zemman, tenēisan galwas ast īnsan, prusna ast, skardā ast biskin geltaīnan, akkis be skebelāi ast tīmran. Tēr aīnan tīrtan stēisan Sāmin tērpaui ainuntkawīdan sāmiskan billin ([[Sāmiska bilā|sāmiskan]] faktiskai ni ast ter ainā bilā, adder gruppi stēisan billin). Kitāi tērpaui wālstis billin.  
Tenēisan kērmenes wīds ast palīgu Āzijas wīdu. Tenēi ast zemman, tenēisan galwas ast īnsan, prusna ast, skardā ast biskin geltaīnan, akkis be skebelāi ast tīmran. Tēr aīnan tīrtan stēisan Sāmin tērpaui ainuntkawīdan sāmiskan billin ([[Sāmiska bilā|sāmiskan]] faktiskai ni ast ter ainā bilā, adder gruppi stēisan billin). Kitāi tērpaui wālstis billin.  

Wersiōni kāigi iz 20:00, 24 rags 2013

Persōniskas pagaptis