Sarki

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 2: Rindā 2:
-
'''Sarki'''  (zaggata) (Pica pica) - sirzds enskajjints ligzdīnts [[pippelis|pippelis]], perbuwinnants [[Eurōpa|Eurōpan]], mūisesan [[Ązija|Āzijas]] delīkan, be zēimai-wakkariskan [[Afrika|Afrikan]]. Šlāit [[Iberska Pusisalla|Iberīskan Pusisallin]] tenā ast ainagimmusi pērgimi iz gaddingin stēisan sarkin, iz sēimin stēisan warniskan.
+
'''Sarki'''  (zaggata) (Pica pica) - sirzdas enskajjints ligzdinānts [[pippelis|pippelis]], perbuwinānts [[Eurōpa|Eurōpan]], mūisesan [[Ązija|Āzijas]] delīkan, be zēimiskai-wakkariskan [[Afrika|Afrikan]]. Šlāit [[Iberska Pusisalla|Iberīskan Pusisallin]] tenā ast ainagimmusi pērgimi iz gaddingin stēisan sarkin, iz sēimin stēisan wārniskan.
====Pērgimis glāubai====
====Pērgimis glāubai====
-
gāilai-kīrsna ebplaugzdisnā sen mettaliskan blīngan, ilgs stags. Glwā, snaps, gurklē, skrēilis, kērmenes wānga be stags timraikīrsnan, lāukiskai etšlaitīntan ezze gāilimans kērmenas delīkans.
+
gaīlai-kīrsna ebplaugzdisnā sen metalliskan blīngan, ilgs stags. Glwā, snaps, gurklē, skreīlis, kērmenes wanga be stags timraikīrsnan, lāukiskai etšlaitīntan ezze gailāmans kērmenes delīkans.
====Sirzdas ermattausnas====
====Sirzdas ermattausnas====
-
* kērmenas ilgan zūrgi 45  cm
+
* kērmenes ilgan zūrgi 45  cm
-
* iztēnstisku stēisan skrēilin ērgi 50 cm
+
* iztēnstisku stēisan skreīlin ērgi 50 cm
* swars zūrgi 150-240 g
* swars zūrgi 150-240 g

Wersiōni kāigi iz 19:53, 15 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis