Sasnā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
m
Rindā 1: Rindā 1:
-
'''Sasnā''' - regiōni en pussideiniskai [[Prūsa|Prūsan]], kwēi būwinusis [[sasnīnai]]. Regiōni ast sirzdau [[Nīda|Nīdan]], [[Drewents|Drewentin]] be [[Wels|Wellin]]. Ezze deinammans ast arāiks sen [[Galīnda|Galīndan]], ezze zeimawakarammans sen [[Pameddi|Pameddin]] be zeimammans sen [[Paguddi|Paguddin]]. En sirdametsimammans, pa kareūsnans sen [[Pōli|Pōlin]], teritōrijan bēi ēst šlaitzmūniskan. Prūsai, kawīdai pragiwīja, bēi asimilātans sen Mazūrans.
+
'''Sasnā''' - regiōni en pussideiniskai [[Prūsa|Prūsan]], kwēi būwinusis [[sasnīnai]]. Regiōni ast sirzdau [[Nīda|Nīdan]], [[Drewents|Drewentin]] be [[Wels|Wellin]]. Ezze deinammans ast arāiks sen [[Galinda|Galindan]], ezze zeimawakarammans sen [[Pameddi|Pameddin]] be zeimammans sen [[Paguddi|Paguddin]]. En sirdametsimammans, pa kareūsnans sen [[Pōli|Pōlin]], teritōrijan bēi ēst šlaitzmūniskan. Prūsai, kawīdai pragiwīja, bēi asimilātans sen Mazūrans.
Mistāi: [[Amellingi]], [[Lūbawa]], [[Nīdaspils]], [[Welliskas Lēcbargs]], [[Saldawa]].
Mistāi: [[Amellingi]], [[Lūbawa]], [[Nīdaspils]], [[Welliskas Lēcbargs]], [[Saldawa]].
[[Category: Prūsiskas regiōnis]]
[[Category: Prūsiskas regiōnis]]

Wersiōni kāigi iz 10:50, 14 sillins 2010

Persōniskas pagaptis