Sasnā

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
-
[[Iamge:sasnā.png|thumb|right|300px|Prūsas tāutaskarti sen Sāsnan]]
+
[[Image:sasnā.png|thumb|right|300px|Prūsas tāutaskarti sen Sāsnan]]
'''Sasnā''' - regiōni en pussideiniskai [[Prūsa|Prūsan]], kwēi būwinusis [[sasnīnai]]. Regiōni ast sirzdau [[Nīda|Nīdan]], [[Drewents|Drewentin]] be [[Wels|Wellin]]. Ezze deinammans ast arāiks sen [[Galinda|Galindan]], ezze zeimawakarammans sen [[Pameddi|Pameddin]] be zeimammans sen [[Paguddi|Paguddin]]. En sirdametsimammans, pa kareūsnans sen [[Pōli|Pōlin]], teritōrijan bēi ēst šlaitzmūniskan. Prūsai, kawīdai pragiwīja, bēi asimilātans sen Mazūrans.
'''Sasnā''' - regiōni en pussideiniskai [[Prūsa|Prūsan]], kwēi būwinusis [[sasnīnai]]. Regiōni ast sirzdau [[Nīda|Nīdan]], [[Drewents|Drewentin]] be [[Wels|Wellin]]. Ezze deinammans ast arāiks sen [[Galinda|Galindan]], ezze zeimawakarammans sen [[Pameddi|Pameddin]] be zeimammans sen [[Paguddi|Paguddin]]. En sirdametsimammans, pa kareūsnans sen [[Pōli|Pōlin]], teritōrijan bēi ēst šlaitzmūniskan. Prūsai, kawīdai pragiwīja, bēi asimilātans sen Mazūrans.
-
Mistāi: [[Amellingi]], [[Lūbawa]], [[Nīdaspils]], [[Welliskas Lēcbargs]], [[Saldawa]].
+
Mistāi: [[Amellingi]], [[Lūbawa]], [[Nīdaspils]], [[Welliskas Lēcbargs]], [[Saldawa]], [[Austrāti]], [[Līwasmalūns]].
[[Category: Prūsiskas regiōnis]]
[[Category: Prūsiskas regiōnis]]

Wersiōni kāigi iz 21:01, 5 wassarins 2013

Persōniskas pagaptis