Siwā gēisi

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
[[Image:Ardea_cinerea_2_(Marek_Szczepanek).jpg‎|thumb|right|Siwā gēisi]]
[[Image:Ardea_cinerea_2_(Marek_Szczepanek).jpg‎|thumb|right|Siwā gēisi]]
-
[[Image:GreyHeron-Europe.png‎|thumb|left|perbuwīnsnas areālin en Eurōpai:
+
[[Image:GreyHeron-Europe.png‎|thumb|left|enbuwīnsnas areālin en Eurōpai:
-
lāukaizallin - en ligzdīnsnas kīsman
+
lāukaizallin - en ligzdausnas kīsman
timraizallin - pra pastippan mettan
timraizallin - pra pastippan mettan
-
galīmban - tēr en zēiminsnas kīsman]]
+
galīmban - tēr en zēimausnas kīsman]]
-
'''Siwā Gēisi''' (''Ardea cinerea'') - debīks bredānts pippelis, perbuwinānts perlānku ezze pōpergimin:
+
'''Siwā Gēisi''' (''Ardea cinerea'') - debīks bredānts pippelis, enbuwinānts perlānku ezze pōpergimin:
-
* ''Ardea cinerea cinerea'' - [[Eurāzija]] ezze [[Brittiskas Sallis|Brittiskamans Sallins]] prō [[Nōrwegis|Nōrwegins]] be [[Sōmija|Sōmijan]] ērgi [[Sachalin]], [[Mangūrija|Mangūrijan]], [[Īndija|Īndijan]] be [[Cejlōns|Cejlōnan]]. Salawīngi en [[Afrika|Afrikai]] šlāit [[Sahara|Saharan]], adder dīgi en [[Aldabra|Aldabra]] be [[Komōras|Kōmoramans]]. Zēimskas pōpulaciōnis (stwi dīgi prūsiska) pintegaūwintan, prōskraisenei en III-IV be VIII-IX. Kaddan lāngin zēiman, tūls pippelai palāika en Prūsai, taūwu debīkamans undans.
+
* ''Ardea cinerea cinerea'' - [[Eurāzija]] ezze [[Brittiskas Sallis|Brittiskamans Sallins]] prō [[Nōrwegis|Nōrwegins]] be [[Sōmija|Sōmijan]] ērgi [[Sachalin]], [[Mangūrija|Mangūrijan]], [[Īndija|Īndijan]] be [[Cejlōns|Cejlōnan]]. Salawīngi en [[Afrika|Afrikai]] šlāit [[Sahara|Saharan]], adder dīgi en [[Aldabra|Aldabra]] be [[Komōras|Kōmoramans]]. Zēimiskas pōpulaciōnis (stwi dīgi prūsiska) pintegaūjantin, prōskraisenei en III-IV be VIII-IX. Kaddan lāngin zēiman, tūls pippelai palāika en Prūsai, taūwu debīkamans undans.
-
* ''Ardea cinerea jouyi'' - Tālai deināi be pusideināiniskai-deināiniska [[Āzija]]
+
* ''Ardea cinerea jouyi'' - Tālai deināi be pussideiniskai-deināiniska [[Āzija]]
* ''Ardea cinerea monicae'' - [[Mauretanija|Mauretanijas]] krānts
* ''Ardea cinerea monicae'' - [[Mauretanija|Mauretanijas]] krānts
* ''Ardea cinerea firasa'' - [[Madagaskars]].
* ''Ardea cinerea firasa'' - [[Madagaskars]].
===Pērgimis glāubai===
===Pērgimis glāubai===
-
Biskin mazzan ezze wisēimans nussans gāndrans, sen palīgun wīdan kaddan stalīsnas, adder spārtai lāngu kāi šlaitīnlai bārwin paggan. En ebplāugzdinsnai galwiskai sīwa bārwi. Galwā be wīnzus gaīlawingi, kīrsa akkin timra sawīnzli, en kawīdses prōilginsnai en galwas rīkisnai ast kīrsnas irōkezis, na wīnzun ilgīnas timras sawīnzlis. En skrāiseņu wīnzus ast izdītan kāigi littera S (ka ast swajawīdan, beggi prei gāndrans wīnzus ast autēnstan). Snaps geltaīnan, naggis geltainaikukkan. Prēi maldanins na galwan timmars kēlms.
+
Biskin mazzan ezze wisēimans nūsans gāndrans, sen palīgun wīdan kaddan stalīsnas, adder spārtai lāngu kāi šlaitīnlai bārwin paggan. En ebplāugzdinsnai galwiskai siwā bārwi. Galwā be wīnzus gaīlawingi, kīrsa akkin timra sawīnzli, en kawīdses prōilginsnai en galwas rīkisnai ast kīrsnas irōkezis, na wīnzun ilgīnas timras sawīnzlis. En skrāiseņu winzus ast izdītan kāigi littera S (ka ast swajawīdan, beggi prei gāndrans winzus ast autēnstan). Snaps geltaīnan, naggis geltainaikukkan. Prēi māldanins na galwan timmars kēlms.
===Sirzdas ermattausnas===
===Sirzdas ermattausnas===
-
*kērmenas ilgan 90 - 98 cm
+
*kērmenes ilgan 90 - 98 cm
-
*iztēnstisku stēisan skrēilin 175-195 cm
+
*iztēnstisku stēisan skreīlin 175-195 cm
*swars zūrgi 1,5 kg
*swars zūrgi 1,5 kg
[[Category: Pippelai]]
[[Category: Pippelai]]
 +
 +
[[de:Graureiher]]
 +
[[en:Grey Heron]]
 +
[[csb:Sëwô czapla]]
 +
[[lt:Pilkasis garnys]]
 +
[[ro:Czapla siwa]]
 +
[[ru:Серая цапля]]
 +
[[bat-smg:Guovars]]

Bigantī wersiōni kāigi iz 17:29, 29 sallaws 2011

Persōniskas pagaptis