Pāusan autengināntei prei "Kūds"

Iz Prūsiska Wikipēdija
Kūds
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Ka autenginna stwi    
Filterei Kliptinais entensīsenei | Kliptinais autengīnsenei | Kliptinais prawessenei
Persōniskas pagaptis