Pāusan autengināntei prei "Drūsa"

Iz Prūsiska Wikipēdija
Drūsa
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Ka autenginna stwi    
Filterei Waidinnais entensīsenei | Waidinnais autengīnsenei | Kliptinais prawessenei
Persōniskas pagaptis