Pāusan autengināntei prei "Kutē"

Iz Prūsiska Wikipēdija
Kutē
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Ka autenginna stwi    
Filterei Kliptinais entensīsenei | Waidinnais autengīnsenei | Kliptinais prawessenei
Persōniskas pagaptis