Pāusan autengināntei prei "Maddji"

Iz Prūsiska Wikipēdija
Maddji
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Ka autenginna stwi    
Filterei Waidinnais entensīsenei | Waidinnais autengīnsenei | Kliptinais prawessenei
Persōniskas pagaptis