Pāusan autengināntei prei "Pelanna (ōptiki)"

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Ka autenginna stwi    
Filterei Waidinnais entensīsenei | Waidinnais autengīnsenei | Waidinnais prawessenei
Persōniskas pagaptis