Pāusan autengināntei prei "Semba"

Iz Prūsiska Wikipēdija
Semba
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Ka autenginna stwi    
Filterei Waidinnais entensīsenei | Waidinnais autengīnsenei | Kliptinais prawessenei
Persōniskas pagaptis