Strāwangus

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 6: Rindā 6:
===Istōrija===
===Istōrija===
-
Strāwangus bēi pagruntintan en 1346 mettan be en 1385 mettan ast gaūwuns mīstas tikrōmins. Pirman rēizan pabilisnā ''Bisschofsteyn'' tikka en 1448 mettan. Mīstan turēi neogōtikiskan rādasbutan, panzdau prazēistan en barōkiskan. Bēi trīs wārtas - Lēcbargas, Plikabartas be Rēslas, ērgi šandēinan ast prawērawusi tēr Lēcbargas. Enkērdas kareūsnan sen prancōzins preigūbi mārs en mīstan. En 1905 Strāwangus gaūwuns gelzāpintis sēisnan sen [[Rāistanpils|Rāistanpilin]], adder bēi di demōntitan en 1945 mettan. En 1945 mettan 40% zēisnas zēisnan be 80% perōniskan zēisnan pastāi pernaikīntan, ilgai pa kareūsnan mīstas sirdan bēi nienrikaūtan.
+
Strāwangus bēi pagruntintan en 1346 mettan be en 1385 mettan ast gaūwuns mīstas tikrōmins. Pirman rēizan pabilisnā ''Bisschofsteyn'' tikka en 1448 mettan. Mīstan turēi neogōtikiskan rādasbutan, panzdau prazēistan en barōkiskan. Bēi trīs wārtas - Lēcbargas, Plikabartas be [[Rēsils|Rēslas]], ērgi šandēinan ast prawērawusi tēr Lēcbargas. Enkērdas kareūsnan sen prancōzins preigūbi mārs en mīstan. En 1905 Strāwangus gaūwuns gelzāpintis sēisnan sen [[Rāistanpils|Rāistanpilin]], adder bēi di demōntitan en 1945 mettan. En 1945 mettan 40% zēisnas zēisnan be 80% perōniskan zēisnan pastāi pernaikīntan, ilgai pa kareūsnan mīstas sirdan bēi nienrikaūtan.
[[Category:Barta]]
[[Category:Barta]]

Wersiōni kāigi iz 08:27, 26 rags 2014

Persōniskas pagaptis