Sweppils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 4: Rindā 4:
|              atōmas massi=32,065
|              atōmas massi=32,065
|elaktrōnas kōnfiguraciōni =[Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>4</sup>
|elaktrōnas kōnfiguraciōni =[Ne]3s<sup>2</sup>3p<sup>4</sup>
-
|                izotōpai =stabīlai: <sup>32</sup>S (95,02%),<br><sup>33</sup>S (0,75%), <sup>34</sup>S (4,21%) <br>, <sup>36</sup>S (0,02%) <br> nistabīlai: <sup>35</sup>S (β<sup>-</sup>, 87,32 dēinas)
+
|                izotōpai =stabīlai: <sup>32</sup>S (95,02%),<br><sup>33</sup>S (0,75%),<br><sup>34</sup>S (4,21%), <br><sup>36</sup>S (0,02%) <br> nistabīlai: <sup>35</sup>S (β<sup>-</sup>, 87,32 dēinas)
|                  kāmstis = 1960
|                  kāmstis = 1960
|    tīrpsnas temperatūri = 392,05 K (118,9 °C)
|    tīrpsnas temperatūri = 392,05 K (118,9 °C)
Rindā 21: Rindā 21:
===En dabbai===
===En dabbai===
-
[[Image:sweppils_kristāls.jpg|thumb|right|200px|Naturāls sweppilas kristāls]]
+
[[Image:sweppils_kristāls.jpg|thumb|left|200px|Naturāls sweppilas kristāls]]
-
[[Image:sweppils_lappin.jpg|thumb|right|200px|Degīnts sweppils tīrpsta be degga sen galīmban lappin]]
+
[[Image:sweppils_lappin.jpg|thumb|left|200px|Degīnts sweppils tīrpsta be degga sen galīmban lappin]]
Sweppils enēit en dwāi [[aminarūgtai|aminarūgtans]]: [[metiōnini|metiōninin]] be [[cisteini|cisteinin]], be tīt en tūlin [[gaīlin|gaīlins]]. Dīgi enēit en witāminins. Stesse paggan ast tūlin sweppilas en pōzemiskans deglins, kawīdas ēit iz praūrans aūgmenins. Gaūne di sweppilin skistīnantei anglin be naftin, adder dīgi kappa di tennan.
Sweppils enēit en dwāi [[aminarūgtai|aminarūgtans]]: [[metiōnini|metiōninin]] be [[cisteini|cisteinin]], be tīt en tūlin [[gaīlin|gaīlins]]. Dīgi enēit en witāminins. Stesse paggan ast tūlin sweppilas en pōzemiskans deglins, kawīdas ēit iz praūrans aūgmenins. Gaūne di sweppilin skistīnantei anglin be naftin, adder dīgi kappa di tennan.
Rindā 32: Rindā 32:
===Sweppilas alatrōpijas fōrmis===
===Sweppilas alatrōpijas fōrmis===
-
[[Image:sweppils_alfa.jpg|thumb|right|200px|Sweppils-α]]
+
[[Image:sweppils_alfa.jpg|thumb|left|200px|Sweppils-α]]
-
[[Image:sweppils_S8.jpg|thumb|right|200px|Sweppilas prēipirstiskas delikīks S<sub>8</sub>]]
+
[[Image:sweppils_S8.jpg|thumb|left|200px|Sweppilas prēipirstiskas delikīks S<sub>8</sub>]]
Dwāi ukaswarewīngis sweppilas alatrōpijas fōrmis sweppils-α be sweppils-β ast teikātan pra prēipirstiskans delikīkans S<sub>8</sub>. Sweppils-α praēit en temperatūrei 95,6°C pa swāise pūran gnesnai en sweppilin-β. En temperatūrei 118,9 °C sweppils-β praēit en skāistan. En mūiseisamans gnesnans praēisna iz sweppilin-α en sweppilin-β audāi si en aūktaisimans temperatūrins. Pa gnesnai aūktaišai nikāi 1 200 atm sweppils-α praēit izrēisan en skāistan.
Dwāi ukaswarewīngis sweppilas alatrōpijas fōrmis sweppils-α be sweppils-β ast teikātan pra prēipirstiskans delikīkans S<sub>8</sub>. Sweppils-α praēit en temperatūrei 95,6°C pa swāise pūran gnesnai en sweppilin-β. En temperatūrei 118,9 °C sweppils-β praēit en skāistan. En mūiseisamans gnesnans praēisna iz sweppilin-α en sweppilin-β audāi si en aūktaisimans temperatūrins. Pa gnesnai aūktaišai nikāi 1 200 atm sweppils-α praēit izrēisan en skāistan.

Wersiōni kāigi iz 10:13, 16 sillins 2010

Persōniskas pagaptis