Sweppils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 12: Rindā 12:
'''Sweppils''' - kēmiskan elamēntan, nimetallin.
'''Sweppils''' - kēmiskan elamēntan, nimetallin.
-
 
-
===Sendāsenei===
 
-
 
-
Degīntan, teikāi sen [[deginnis|deginnin]] [[sweppilas dwaideginīds|sweppilas dwaideginīdan]]. Deginna si sen galīmban lappin, tīrpstantei en kraujawūrmin skāistan. Tālis mazīngi būtwei deginnintan prei [[sweppilas trideginīds|sweppilas trideginīdan]] prei katalizatōras šaisēntiskwan (perw. [[wanades penktadeginīdan]]). Sen metallins teikāi [[swepilīdai|swepilīdans]] en warewīngei egzōtermiskans reakciōnins.
 
-
 
-
Teikāi rūgtans: [[swepillas rūgtan (VI)]], [[swepillas rūgtan (IV)]] be [[swepilasundennis|swepilasundennin]].
 
-
 
-
===En dabbai===
 
[[Image:sweppils_kristāls.jpg|thumb|left|200px|Naturāls sweppilas kristāls]]
[[Image:sweppils_kristāls.jpg|thumb|left|200px|Naturāls sweppilas kristāls]]
[[Image:sweppils_lappin.png|thumb|left|200px|Degīnts sweppils tīrpsta be degga sen galīmban lappin]]
[[Image:sweppils_lappin.png|thumb|left|200px|Degīnts sweppils tīrpsta be degga sen galīmban lappin]]
 +
 +
===En dabbai===
Sweppils enēit en dwāi [[aminarūgtai|aminarūgtans]]: [[metiōnini|metiōninin]] be [[cisteini|cisteinin]], be tīt en tūlin [[gaīlin|gaīlins]]. Dīgi enēit en witāminins. Stesse paggan ast tūlin sweppilas en pōzemiskans deglins, kawīdas ēit iz praūrans aūgmenins. Gaūne di sweppilin skistīnantei anglin be naftin, adder dīgi kappa di tennan.
Sweppils enēit en dwāi [[aminarūgtai|aminarūgtans]]: [[metiōnini|metiōninin]] be [[cisteini|cisteinin]], be tīt en tūlin [[gaīlin|gaīlins]]. Dīgi enēit en witāminins. Stesse paggan ast tūlin sweppilas en pōzemiskans deglins, kawīdas ēit iz praūrans aūgmenins. Gaūne di sweppilin skistīnantei anglin be naftin, adder dīgi kappa di tennan.
Rindā 29: Rindā 23:
Niskistīntas pōzemiskan deglin degsnā dīlina atmōsferis dērgsnan sen sweppilas dwaideginīdan. Sweppilas waideginīds en atmōsferēi sejja si sen undan be teikāi sweppilas rūgtan (IV), kawīds teikāi [[rūgtas sūjis|rūgtans sūjins]].
Niskistīntas pōzemiskan deglin degsnā dīlina atmōsferis dērgsnan sen sweppilas dwaideginīdan. Sweppilas waideginīds en atmōsferēi sejja si sen undan be teikāi sweppilas rūgtan (IV), kawīds teikāi [[rūgtas sūjis|rūgtans sūjins]].
 +
 +
===Sendāsenei===
 +
 +
Degīntan, teikāi sen [[deginnis|deginnin]] [[sweppilas dwaideginīds|sweppilas dwaideginīdan]]. Deginna si sen galīmban lappin, tīrpstantei en kraujawūrmin skāistan. Tālis mazīngi būtwei deginnintan prei [[sweppilas trideginīds|sweppilas trideginīdan]] prei katalizatōras šaisēntiskwan (perw. [[wanades penktadeginīdan]]). Sen metallins teikāi [[swepilīdai|swepilīdans]] en warewīngei egzōtermiskans reakciōnins.
 +
 +
Teikāi rūgtans: [[swepillas rūgtan (VI)]], [[swepillas rūgtan (IV)]] be [[swepilasundennis|swepilasundennin]].
===Sweppilas alatrōpijas fōrmis===
===Sweppilas alatrōpijas fōrmis===
-
[[Image:sweppils_alfa.jpg|thumb|right|200px|Sweppils-α|Image:sweppils_S8.png|thumb|right|200px|Sweppilas prēipirstiskas delikīks S<sub>8</sub>]]
+
[[Image:sweppils_alfa.jpg|thumb|left|200px|Sweppils-α]]
 +
[[Image:sweppils_S8.png|thumb|left|200px|Sweppilas prēipirstiskas delikīks S<sub>8</sub>]]
Dwāi ukaswarewīngis sweppilas alatrōpijas fōrmis sweppils-α be sweppils-β ast teikātan pra prēipirstiskans delikīkans S<sub>8</sub>. Sweppils-α praēit en temperatūrei 95,6°C pa swāise pūran gnesnai en sweppilin-β. En temperatūrei 118,9 °C sweppils-β praēit en skāistan. En mūiseisamans gnesnans praēisna iz sweppilin-α en sweppilin-β audāi si en aūktaisimans temperatūrins. Pa gnesnai aūktaišai nikāi 1 200 atm sweppils-α praēit izrēisan en skāistan.
Dwāi ukaswarewīngis sweppilas alatrōpijas fōrmis sweppils-α be sweppils-β ast teikātan pra prēipirstiskans delikīkans S<sub>8</sub>. Sweppils-α praēit en temperatūrei 95,6°C pa swāise pūran gnesnai en sweppilin-β. En temperatūrei 118,9 °C sweppils-β praēit en skāistan. En mūiseisamans gnesnans praēisna iz sweppilin-α en sweppilin-β audāi si en aūktaisimans temperatūrins. Pa gnesnai aūktaišai nikāi 1 200 atm sweppils-α praēit izrēisan en skāistan.

Wersiōni kāigi iz 10:21, 16 sillins 2010

Persōniskas pagaptis