Sweppils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 12: Rindā 12:
'''Sweppils''' - kēmiskan elamēntan, nimetallin.
'''Sweppils''' - kēmiskan elamēntan, nimetallin.
-
 
-
[[Image:sweppils_kristāls.jpg|thumb|left|200px|Naturāls sweppilas kristāls]]
 
-
[[Image:sweppils_lappin.png|thumb|left|200px|Degīnts sweppils tīrpsta be degga sen galīmban lappin]]
 
===En dabbai===
===En dabbai===
Rindā 22: Rindā 19:
Sweppils ast 16 ukadeznai paplattintan kēmiskan elāmentan en zemmei, ast tennan 0,026% tenesses massin.
Sweppils ast 16 ukadeznai paplattintan kēmiskan elāmentan en zemmei, ast tennan 0,026% tenesses massin.
-
Niskistīntas pōzemiskan deglin degsnā dīlina atmōsferis dērgsnan sen sweppilas dwaideginīdan. Sweppilas waideginīds en atmōsferēi sejja si sen undan be teikāi sweppilas rūgtan (IV), kawīds teikāi [[rūgtas sūjis|rūgtans sūjins]].
+
Niskistīntas pōzemiskan deglin degsnā dīlina atmōsferis dērgsnan sen sweppilas dwaideginīdan. Sweppilas waideginīds en atmōsferei sejja si sen undan be teikāi sweppilas rūgtan (IV), kawīds teikāi [[rūgtas sūjis|rūgtans sūjins]].
 +
 
 +
<gallery>
 +
Image:sweppils_kristāls.jpg|Naturāls sweppilas kristāls
 +
Image:sweppils_lappin.png|Degīnts sweppils tīrpsta be degga sen galīmban lappin
 +
</gallery>
===Sendāsenei===
===Sendāsenei===
Rindā 32: Rindā 34:
===Sweppilas alatrōpijas fōrmis===
===Sweppilas alatrōpijas fōrmis===
-
[[Image:sweppils_alfa.jpg|thumb|left|200px|Sweppils-α]]
+
[[Image:sweppilas_fāzin_diagraman.jpg|thumb|left|300px|Sweppilas fāzin diagraman. Dwejjan kristāliskan struktūrin paggan ast trīs trigubai punktai.]]
 +
[[Image:sweppils_alfa.jpg|thumb|right|200px|Sweppils-α]]
[[Image:sweppils_S8.png|thumb|right|200px|Sweppilas prēipirstiskas delikīks S<sub>8</sub>]]
[[Image:sweppils_S8.png|thumb|right|200px|Sweppilas prēipirstiskas delikīks S<sub>8</sub>]]
Dwāi ukaswarewīngis sweppilas alatrōpijas fōrmis sweppils-α be sweppils-β ast teikātan pra prēipirstiskans delikīkans S<sub>8</sub>. Sweppils-α praēit en temperatūrei 95,6°C pa swāise pūran gnesnai en sweppilin-β. En temperatūrei 118,9 °C sweppils-β praēit en skāistan. En mūiseisamans gnesnans praēisna iz sweppilin-α en sweppilin-β audāi si en aūktaisimans temperatūrins. Pa gnesnai aūktaišai nikāi 1 200 atm sweppils-α praēit izrēisan en skāistan.
Dwāi ukaswarewīngis sweppilas alatrōpijas fōrmis sweppils-α be sweppils-β ast teikātan pra prēipirstiskans delikīkans S<sub>8</sub>. Sweppils-α praēit en temperatūrei 95,6°C pa swāise pūran gnesnai en sweppilin-β. En temperatūrei 118,9 °C sweppils-β praēit en skāistan. En mūiseisamans gnesnans praēisna iz sweppilin-α en sweppilin-β audāi si en aūktaisimans temperatūrins. Pa gnesnai aūktaišai nikāi 1 200 atm sweppils-α praēit izrēisan en skāistan.
-
Tapīnts skāists sweppils kitawīdina swajjan bārwin iz geltaīnan en brūnan be mūisesina swajjan [[wiskōzitati|wiskōzitatin]], kawīda kakinna swajjan maksimum en tēmperatūrei, sēntei staddan 10<sup>5</sup> mūiseisan nikāi en pagaūseņu. Audāi si tīt, beggi sweppilas delikīkai S<sub>8</sub> sejja si en [[pōlimers|pōlimerans]]. Šī sweppilas fōrmi ast bilītan kāigi sweppils-m. Pōlimeran delikīkai irsta en aūktaisins temperatūrins be tapināntei tālis sweppilas wiskōzitati etwārtai mazzina si. Sweppils bīrga en temperatūrei 444,6 °C. En pagaūseņu en pūru ast tēr delikīkai S<sub>8</sub> be S<sub>6</sub>, kawīdai prei tālaišai tēmperatūris aūgsnan irsta en mazzans delikīkans. En temperatūrei 800 °C en pūru ast jāu tēr delikīkai S<sub>2</sub>. Tālis mūisesinantin tēmperatūrin, delikīkai S<sub>2</sub> disōcija.
+
Tapīnts skāists sweppils kitawīdina swajjan bārwin iz geltaīnan en brūnan be mūisesina swajjan [[wiskōzitati|wiskōzitatin]], kawīda kakinna swajjan maksimum en tēmperatūrei, sēntei staddan 10<sup>5</sup> mūiseisan nikāi en pagaūseņu. Audāi si tīt, beggi sweppilas delikīkai S<sub>8</sub> sejja si en [[pōlimers|pōlimerans]]. Šī sweppilas fōrmi ast bilītan kāigi sweppils-m. Maksimāla wiskōzitati ast kakīntan en temperatūrei 187 °C. En aūktaisimans temperatūrins pōlimeran delikīkai irsta be tapināntei tālis sweppilas wiskōzitati etwārtai mazzina si. Sweppils bīrga en temperatūrei 444,6 °C. En pagaūseņu en pūru ast tēr delikīkai S<sub>8</sub> be S<sub>6</sub>, kawīdai prei tālaišai tēmperatūris aūgsnan irsta en mazzans delikīkans. En temperatūrei 800 °C en pūru ast jāu tēr delikīkai S<sub>2</sub>. Tālis mūisesinantin tēmperatūrin, delikīkai S<sub>2</sub> disōcija.
[[Category: Kēmija]]
[[Category: Kēmija]]

Wersiōni kāigi iz 18:42, 21 sillins 2010

Persōniskas pagaptis