Sweppils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 21: Rindā 21:
Niskistīntas pōzemiskan deglin degsnā dīlina atmōsferis dērgsnan sen sweppilas dwaideginīdan. Sweppilas waideginīds en atmōsferei sejja si sen undan be teikāi sweppilas rūgtan (IV), kawīds teikāi [[rūgtas sūjis|rūgtans sūjins]].
Niskistīntas pōzemiskan deglin degsnā dīlina atmōsferis dērgsnan sen sweppilas dwaideginīdan. Sweppilas waideginīds en atmōsferei sejja si sen undan be teikāi sweppilas rūgtan (IV), kawīds teikāi [[rūgtas sūjis|rūgtans sūjins]].
-
<gallery>
+
<gallery widths="250px" heights="250px>
Image:sweppils_kristāls.jpg|Naturāls sweppilas kristāls
Image:sweppils_kristāls.jpg|Naturāls sweppilas kristāls
Image:sweppils_lappin.png|Degīnts sweppils tīrpsta be degga sen galīmban lappin
Image:sweppils_lappin.png|Degīnts sweppils tīrpsta be degga sen galīmban lappin

Wersiōni kāigi iz 18:55, 21 sillins 2010

Persōniskas pagaptis