Sweppils

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(En dabbai)
Rindā 19: Rindā 19:
Sweppils ast 16 ukadeznai paplattintan kēmiskan elāmentan en zemmei, ast tennan 0,026% tenesses massin.
Sweppils ast 16 ukadeznai paplattintan kēmiskan elāmentan en zemmei, ast tennan 0,026% tenesses massin.
-
Niskistīntas pōzemiskan deglin degsnā dīlina atmōsferis dērgsnan sen sweppilas dwaideginīdan. Sweppilas waideginīds en atmōsferei sejja si sen undan be teikāi sweppilas rūgtan (IV), kawīds teikāi [[rūgtas sūjis|rūgtans sūjins]].
+
Niskistīntas pōzemiskan daggijan degsnā dīlina atmōsferis dērgsnan sen sweppilas dwaideginīdan. Sweppilas dwaideginīds en atmōsferei sejja si sen undan be teikāi sweppilas rūgtan (IV), kawīds teikāi [[rūgtas sūjis|rūgtans sūjins]].
<gallery widths="250px" heights="250px>
<gallery widths="250px" heights="250px>

Wersiōni kāigi iz 22:25, 4 rags 2011

Persōniskas pagaptis