Tīrpsnas temperatūri

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan " ''Tīrpstas temperatūri''' - temperatūri per dīrzalu kērmenin, en kawīdsei pūras gnesnā per dīrzalin kērmenin be per skāistan ast līgu. En šissei …")
Rindā 1: Rindā 1:
-
 
+
'''Tīrpstas temperatūri''' - [[temperatūri]] per substanciōnin, en kawīdsei pūras gnesnā per dīrzalin kērmenin be per skāistan ast līgu. En šissei temperatūrin dīrzals kērmens be skāistan ast en līguswaru. Tīt definīta temperatūri ast swajawīdan per substanciōnin. Praeisnā iz skāitan en dīrzalin kērmenin audāi si en [[krīstalisnas temperatūri|krīstalisnas temperatūrei]], adder tenā jāu mazzi perlāktwei ezze salīnsnas dīwan be būtwei mazzan nikāi tīrpsnas temperatūri. Šin fenōmenan ast bilītan per [[histerēzi|histerēzin]].
-
''Tīrpstas temperatūri''' - [[temperatūri]] per dīrzalu kērmenin, en kawīdsei pūras gnesnā per dīrzalin kērmenin be per skāistan ast līgu. En šissei teperatūrin dīrzals kērmens be skāistan ast en līguswaru. Tīt definīta temperatūri ast swajawīdan per substanciōnin. Praeisnā iz skāitan en dīrzalin kērmenin audāi si en [[krīstalisnas temperatūri|krīštalisnas temperatūrei]], adder tenā jāu mazzi perlāktwei ezze salīnsnas dīwan be būtwei mazzan nikāi tīrpsnas temperatūri. Šin fenōmenan ast bilītan per [[histerēzi|histerēźai]].
+
Ainuntas substanciōnis perēit en dīrzalas kērmenes fōrmin šlāit kristalizīsnan, tēr tappintas ainatīngi kitawīdina swajjan drūktiskwan. Šas substanciōnis, perw, [[stiklā]], ast bilītan per [[amōrfiskas dīrzals kērmens|amōrfiskans dīrzalins kērmenins]]. Tennas ast fāktiskai skāitai sen debīkan wiskōzitatin be ni mazīngi per tennans eīsku definītun tīrpsnas temperatūrin.
Ainuntas substanciōnis perēit en dīrzalas kērmenes fōrmin šlāit kristalizīsnan, tēr tappintas ainatīngi kitawīdina swajjan drūktiskwan. Šas substanciōnis, perw, [[stiklā]], ast bilītan per [[amōrfiskas dīrzals kērmens|amōrfiskans dīrzalins kērmenins]]. Tennas ast fāktiskai skāitai sen debīkan wiskōzitatin be ni mazīngi per tennans eīsku definītun tīrpsnas temperatūrin.
-
Per undan tīrpsnas temperatūri ast 0 °C. Ik en undu ast [[kōndensaciōnis centrai]], staddan passalinsnas temperatūri ast līgu tīrpsnas. Ik undan ast pastippai skīstan, mazīngi tennan sallintun šlāt passalinsnan ērgi -42 °C.
+
Per undan tīrpsnas temperatūri ast 0 °C. Ik en undu ast [[kōndensaciōnis centrai]], staddan passalinsnas temperatūri ast līgu tīrpsnas. Ik undan ast pastippai skīstan, mazīngi tennan sallintun šlāit passalinsnan ērgi -42 °C.
Tīrpsnas temperatūri ni ast tīt seīlawingi per gnesnas kitawīdinsnan kāigi [[bīrgsnas temperatūri]], adder perlānke ezze substanciōnis skīstiskwan. Niskīstas substanciōnis turri wisaddan mazzaisin tīrpsnas temperatūrin.
Tīrpsnas temperatūri ni ast tīt seīlawingi per gnesnas kitawīdinsnan kāigi [[bīrgsnas temperatūri]], adder perlānke ezze substanciōnis skīstiskwan. Niskīstas substanciōnis turri wisaddan mazzaisin tīrpsnas temperatūrin.

Wersiōni kāigi iz 17:51, 17 sillins 2010

Persōniskas pagaptis