Tīrpsnas temperatūri

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
Rindā 1: Rindā 1:
-
'''Tīrpstas temperatūri''' - [[temperatūri]] per substanciōnin, en kawīdsei pūras gnesnā per dīrzalin kērmenin be per skāistan ast līgu. En šissei temperatūrin dīrzals kērmens be skāistan ast en līguswaru. Tīt definīta temperatūri ast swajawīdan per substanciōnin. Praeisnā iz skāitan en dīrzalin kērmenin audāi si en [[krīstalisnas temperatūri|krīstalisnas temperatūrei]], adder tenā jāu mazzi perlāktwei ezze salīnsnas dīwan be būtwei mazzan nikāi tīrpsnas temperatūri. Šin fenōmenan ast bilītan per [[histerēzi|histerēzin]].
+
'''Tīrpstas temperatūri''' - [[temperatūri]] per substanciōnin, en kawīdsei pūris gnesnā per dīrzalin kērmenin be per skāistan ast līgu. En šissei temperatūrin dīrzals kērmens be skāistan ast en līguswaru. Tīt definīta temperatūri ast swajawīdan per substanciōnin. Praeisnā iz skāitan en dīrzalin kērmenin audāi si en [[krīstalisnas temperatūri|krīstalisnas temperatūrei]], adder tenā jāu mazzi perlāktwei ezze salīnsnas dīwan be būtwei mazzan nikāi tīrpsnas temperatūri. Šin fenōmenan ast bilītan per [[histerēzi|histerēzin]].
Ainuntas substanciōnis perēit en dīrzalas kērmenes fōrmin šlāit kristalizīsnan, tēr tappintas ainatīngi kitawīdina swajjan drūktiskwan. Šas substanciōnis, perw, [[stiklā]], ast bilītan per [[amōrfiskas dīrzals kērmens|amōrfiskans dīrzalins kērmenins]]. Tennas ast fāktiskai skāitai sen debīkan wiskōzitatin be ni mazīngi per tennans eīsku definītun tīrpsnas temperatūrin.
Ainuntas substanciōnis perēit en dīrzalas kērmenes fōrmin šlāit kristalizīsnan, tēr tappintas ainatīngi kitawīdina swajjan drūktiskwan. Šas substanciōnis, perw, [[stiklā]], ast bilītan per [[amōrfiskas dīrzals kērmens|amōrfiskans dīrzalins kērmenins]]. Tennas ast fāktiskai skāitai sen debīkan wiskōzitatin be ni mazīngi per tennans eīsku definītun tīrpsnas temperatūrin.

Wersiōni kāigi iz 09:39, 18 sillins 2010

Persōniskas pagaptis