Tīt Zaratustra bilāi - ēnturs

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
 
Rindā 1: Rindā 1:
===Ezze āngis kansenin===
===Ezze āngis kansenin===
-
Aīnan kāitan dēinan Zaratustra ast enmigguns prei fīgan garrin be ast stīguns prusnan sen rānkans. Staddan āngs ast preiripīwusi be kandusi tennan en winzun, ēr Zaratustra ast krīkstuns ezze gulseņu.<br>
+
Aīnan kāitan dēinan Zaratustra ast enmigguns prei wīgin garrin be ast stīguns prusnan sen rānkans. Staddan āngs ast preiripīwusi be kandusi tennan en winzun, ēr Zaratustra ast krīkstuns ezze gulseņu.<br>
Etimāntei rānkan ezze prusnan tāns dirēi na āngin. Tenā ast staddan pazināwusi Zaratustras akkins,  ast auwartinusi si be bandāi nidiwaspārtiskai prēipaus bīgtwei.<br>
Etimāntei rānkan ezze prusnan tāns dirēi na āngin. Tenā ast staddan pazināwusi Zaratustras akkins,  ast auwartinusi si be bandāi nidiwaspārtiskai prēipaus bīgtwei.<br>
Ni, ni – Zaratustra ast gērdawuns – dabber ni assei enimmusi majjan dīnkan. Assei min en kērdan baudinnusi, ilgs pints ast pirzdau min.<br>
Ni, ni – Zaratustra ast gērdawuns – dabber ni assei enimmusi majjan dīnkan. Assei min en kērdan baudinnusi, ilgs pints ast pirzdau min.<br>
Rindā 14: Rindā 14:
Ik jūs jāu turritei prēisikan, ni etplattiti tenesmu sen labban per wārgan – di beggi gīdinlai. Walnan waidinnaiti, kāi tāns ast jūmans segīwuns ka nika labban.
Ik jūs jāu turritei prēisikan, ni etplattiti tenesmu sen labban per wārgan – di beggi gīdinlai. Walnan waidinnaiti, kāi tāns ast jūmans segīwuns ka nika labban.
Be walnan sprāgstaiti sen nērtin, nikāi turīlitei gīdintun. Adder kaddan tenēi wīrst wans perklantīwusis, būlai nimīlai staddan tenēimans zignātun. Walnan ēmpiri perklantītun.<br>
Be walnan sprāgstaiti sen nērtin, nikāi turīlitei gīdintun. Adder kaddan tenēi wīrst wans perklantīwusis, būlai nimīlai staddan tenēimans zignātun. Walnan ēmpiri perklantītun.<br>
-
Adder kaddan pastāi jūmans debā nitikrōmisku, segēiti pēnkins līkutans en etrāsnai. Dērgewingi ast pawīda šisse, kawīdan jāu subba nitikrōmisku perbrandinna.
+
Adder kaddan pastāi jūmans debā nitikrōmisku, segēiti pēnkins līkutans en etrāsnai. Dērgewingi ast pawīda šisse, kawīdan jāu subba nitikrōmisku pabrandinna.
Assei jāu waīdusis di? Sen ainuntan delintī nitikrōmisku sta ast jāu tikrōmis pūsi.. Šan nitikrōmiskwan turri īmtun nō sin šis, kas mukka di pīstun.
Assei jāu waīdusis di? Sen ainuntan delintī nitikrōmisku sta ast jāu tikrōmis pūsi.. Šan nitikrōmiskwan turri īmtun nō sin šis, kas mukka di pīstun.
Līkuta trinsnā ast spārtais zmūniskan nikāi tenesses nisatausnā. Adder kaddan sūndus ni ast dīgi per perlimījan tikrōmisku be teīsi, staddan as ni izstalāi dīgi jūsans sūndans.<br>
Līkuta trinsnā ast spārtais zmūniskan nikāi tenesses nisatausnā. Adder kaddan sūndus ni ast dīgi per perlimījan tikrōmisku be teīsi, staddan as ni izstalāi dīgi jūsans sūndans.<br>

Bigantī wersiōni kāigi iz 08:04, 4 sakkis 2012

Persōniskas pagaptis