Thor

Iz Prūsiska Wikipēdija
Sākais en: nawigaciōni, laukīsna
(Ast teīkuns(si) nāunan pāusan "Thor '''Thor''' (prusicizītan ''Tōrs''', wūraskandināwiskai ''Þórr'' - prūsiskai ''Perkūns'' - aīns iz galwas dēiwans…")
Rindā 1: Rindā 1:
[[File:Thor.jpg|thumb|right|200px|Thor]]
[[File:Thor.jpg|thumb|right|200px|Thor]]
-
'''Thor''' (prusicizītan ''Tōrs''', wūraskandināwiskai ''Þórr'' - prūsiskai ''Perkūns'' - aīns iz galwas dēiwans stesses Skandināwiskan mitolōgijan iz Åsa dināstijan. Pussideinaniskai tāns bēi pabilītan ''Dōnars''. Thor ast perkūnan be kāukas dēiws, dēiws stesse gīwis spārtan, būrikistan. Tāns dāst sūjin, āustan, tāns dīgi papekāi buttan be salūbiskwan. Ōdinas be Jördas sūns, wīrs stesses Sif.<br>
+
'''Thor''' (prusicizītan '''Tōrs''', wūraskandināwiskai ''Þórr'' - prūsiskai tulkautan ''Perkūns'') - aīns iz galwas dēiwans stesses Skandināwiskan mitolōgijan iz Åsa dināstijan. Pussideinaniskai tāns bēi pabilītan ''Dōnars''. Thor ast perkūnan be kāukas dēiws, dēiws stesse gīwis spārtan, būrikistan. Tāns dāst sūjin, āustan, tāns dīgi papekāi buttan be salūbiskwan. Ōdinas be Jördas sūns, wīrs stesses Sif.<br>
<br>
<br>
Tōrs bēi laikātan, kāigi wālnan per zmūnins nikāi Ōdins. Tāns bēi pat subs nērtingi kāi Ōdins, adder ni bēi tīt niizprestaminan.<br>
Tōrs bēi laikātan, kāigi wālnan per zmūnins nikāi Ōdins. Tāns bēi pat subs nērtingi kāi Ōdins, adder ni bēi tīt niizprestaminan.<br>
Tāns bēi pawaidīntan deznimai tīt: wīrs sen ilgan wūrmin bārdan be swajjan kūjan Mjöllniran en rānkai - sta'st tenesses spārtiskwas zentlin. Tenesse swintan garrin ast [[anzans]]. Tāns pintegaūwa sen rīdwanan, kawīdan tensītan pra wuzukkans. En Ragnarōkas kērdai (Dēiwan wangā) tāns ebwarēi ūlinsnan prīki Midgardas angzdrin - Jormungandan, adder tāns aulaūwa, angzdres ēndas paggan. <br><br>
Tāns bēi pawaidīntan deznimai tīt: wīrs sen ilgan wūrmin bārdan be swajjan kūjan Mjöllniran en rānkai - sta'st tenesses spārtiskwas zentlin. Tenesse swintan garrin ast [[anzans]]. Tāns pintegaūwa sen rīdwanan, kawīdan tensītan pra wuzukkans. En Ragnarōkas kērdai (Dēiwan wangā) tāns ebwarēi ūlinsnan prīki Midgardas angzdrin - Jormungandan, adder tāns aulaūwa, angzdres ēndas paggan. <br><br>
Pa tenesse emnin pastāi pabilītan ketwirtā sawaītis deinā (galwai en germāniskamans billins):
Pa tenesse emnin pastāi pabilītan ketwirtā sawaītis deinā (galwai en germāniskamans billins):
-
*dāniskai, šwēdiskai, nōrwigiskai - torsdag
+
*[[dāniska bilā|dāniskai]], šwēdiskai, nōrwigiskai - torsdag
-
*farēiriskai - tórsdagur
+
*[[farēiriska bilā|farēiriskai]] - tórsdagur
*sōmiskai - torstai
*sōmiskai - torstai
*ullandiskai - donderdag
*ullandiskai - donderdag

Wersiōni kāigi iz 09:47, 28 wassarins 2012

Persōniskas pagaptis